Hyppää sisältöön

Toimeenpanon tilannekuva

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2022 10.55
Uutinen

Toimeenpano etenee kaikilla alueilla pääsääntöisesti tiekartan mukaisesti. Alueelliset riskit liittyvät erityisesti poliittiseen päätöksentekoon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) järjestelmien toimittajien toimituskykyyn.

Aluevaltuustot ovat aloittaneet toimintansa 

Ensimmäinen aluevaltuuston kokous on ollut kaikilla alueilla maaliskuussa ja kokoukset ovat menneet yleisesti hyvin. Hallintosääntöjen valmistelua on vaiheistettu useampaan osaan ja ensimmäiset osat on hyväksytty kaikilla alueilla. Riskinä kuitenkin nähdään poliittisen- ja virkamiesjohdon työnjako sekä mahdolliset suuret muutokset hallintosääntöön ja organisaatiorakenteeseen. 

Kunnilta ja kuntayhtymiltä on pääosin saatu hyvin henkilöstö- ja omaisuussiirtoihin sekä sopimuksiin liittyvät selvitykset, mutta analysointi on vielä kesken ja aikataulu tulee olemaan tiukka. Erityisesti hallinnon ja tukipalveluhenkilöstön siirtymiseen on tunnistettu liittyvän haasteita. Hallinnon resurssit ovat jo nyt useilla alueilla ohuet ja siirtyvät henkilöstömäärät eivät ole vastanneet hyvinvointialueelle siirtyviä tehtäviä. 

Toimeenpanoa tehdään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa kahden vuoden koronapandemia-ajan ja nykyisen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi 

Alueilla on edelleen tehty ICT:n välttämättömien tehtävien priorisointia ja toimeenpano tämän osalta etenee pääosin aikataulun mukaisesti. Lisärahoitus on vauhdittanut toimeenpanoa ja lähes kaikki alueet näkevät rahoituksen toistaiseksi riittävänä. Osa hyvinvointialueista tulee olemaan aluksi riippuvainen kuntien ICT-perusinfrasta 1.1.2023 jälkeenkin. Pula ICT-osaajista näkyy edelleen joillain alueilla.

TAHE-järjestelmien suunnitelmat ovat edenneet, mutta häiriöihin on kuitenkin varauduttava vuoden vaihteessa. Lisäksi on huomioitava, että alueet tekevät yhteistyötä samojen isojen toimittajien kanssa, jolloin riskinä ovat mahdolliset toimitusvaikeudet. Ylipäätään toimeenpanoa tehdään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa kahden vuoden pandemia-ajan ja nykyisen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi. Alueet ovatkin kiinnittäneet entistä enemmän huomiota tietoturvallisuuteen ja mahdollisiin kyberuhkiin.

Lisäksi kunta-alan työtaistelu muodostaa riskin toimeenpanon alueelliselle valmistelulle. Valmistelu poikkeustilanteessa vaikuttaa myös valmistelijoiden jaksamiseen. Tilannetta seurataan Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyn avulla. 

Uusin tilannekuva ja lisätietoa löytyy osoitteesta: https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva  

Lisätietoa

Krista Björkroth, asiantuntija, STM ([email protected]
Pauliina Mäkkeli, projektipäällikkö, NHG ([email protected]