Hyppää sisältöön

Toimeenpanon tilannekuva

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2022 11.30
Uutinen

Toimeenpano etenee kaikilla alueilla tiekartan mukaisesti. Tällä hetkellä ei ole tunnistettu sellaisia riskejä, jotka estäisivät järjestämisvastuun turvallisen siirtymän. Muun muassa ICT:hen kohdistuvia riskejä on saatu vähennettyä tehtävien priorisoinnin ja lisärahoituksen avulla. Rahoituksen osalta alueet ovat kuitenkin erilaisissa tilanteissa. Useat alueet ovat tunnistaneet lisärahoitustarpeen vuodelle 2023.

Ensimmäiset hyvinvointialuejohtajat on valittu 

Aluevaltuustojen ja –hallitusten toiminta on käynnistynyt alueilla hyvin. Osalla alueista päätöksenteon työnjako kuitenkin vaatii vielä tarkentamista. Hallintosäännön valmistelu on vaiheistettu useampaan osaan. Ensimmäiset osat on hyväksytty kaikilla alueilla. Osalla alueista hyvinvointialuejohtaja on jo valittu ja lähes kaikilla alueilla valinnat on tarkoitus tehdä vielä ennen kesää. Puolestaan toimialajohtajien valinnat ajoittuvat sekä kevääseen että syksyyn. Osalla alueista tehtävät täytetään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.  

Palveluiden järjestämiseen liittyvä työ on vauhdittunut kevään myötä

Palveluiden järjestämiseen liittyvä valmistelu on tullut yhä enemmän ajankohtaiseksi. Työ yhdenmukaisten palveluiden turvaamiseksi esim. asiakkuuksien jatkuvuuden varmistamiseksi ja palvelukriteerien yhdenmukaistamiseksi on aloitettu. Myös strategiatyö on lähtenyt käyntiin monella alueella sekä muutamilla alueilla palveluverkon suunnittelu. 

Toiminnallisten yhdyspintojen kehittäminen etenee vaiheittain ja eritahtisesti eri yhdyspinnoilla, etenemistahti riippuu myös alueen asettamasta tavoitetasosta ja toimintakulttuurista. Kehittäminen on pitkäjänteistä ja ulottuu myös järjestämisvastuun siirron jälkeiseen aikaan. Yhdyspintojen osalta valmistelua tehdään erityisesti kuntien, mutta myös järjestöjen kanssa. 

Valmistelijoiden jaksaminen huolestuttaa

Valmistelijoiden jaksaminen on tunnistettu merkittäväksi henkilöstöriskiksi. Lakkojen vaikutukset heijastuvat myös valmisteluun ja kuormittavat erityisesti henkilöitä, jotka tekevät valmistelua oman työnsä ohella. Lisäksi kuormitusta aiheuttavat Ukrainan kriisi sekä koronatilanne. Joillakin alueilla valmistelua ovat hankaloittaneet rekrytointihaasteet sekä henkilöstövaje. Henkilöstön jaksamista seurataan Työterveyslaitoksen hyvinvointialueiden valmistelijoille -kyselyn myötä. 

Uusin tilannekuva ja lisätietoa löytyy osoitteesta: https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva  


Lisätietoa

Krista Björkroth, asiantuntija, STM ([email protected]
Pauliina Mäkkeli, projektipäällikkö, NHG ([email protected]