Hyppää sisältöön

Lägesbild av genomförandet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 13.21
Nyhet

Genomförandet framskrider nu enligt tidsplanen i nästan alla områden, och man har inte heller identifierat några risker som hindrar en trygg överföring av organiseringsansvaret. I vissa områden kommer det dock troligtvis att uppkomma störningar som man måste förbereda sig på. Efter sommarsemestrarna är det dags för slutspurten när organiseringsansvaret överförs den 1 januari 2023. De ansvariga ministerierna önskar att alla beredare kan hålla ledigt under sommaren och vila och slappna av före den brådskande hösten.

Efter sommarsemestern ger förändringsorganisationen vika för en permanent struktur 
 

Områdena är nu i ett övergångsskede där verksamheten övergår från förändringsorganisationerna till permanenta organisationer. De flesta i den högsta ledningen börjar i sina arbetsuppgifter efter sin semester. I några områden har man ännu inte fastställt exakt hur organisationsstrukturen ska se ut, vilket kan medföra utmaningar i det övriga beredningsarbetet bland annat på grund av att det inte finns någon kostnadsplatsstruktur. Några välfärdsområden har även publicerat sin strategi.  Strategierna kommer dock i huvudsak att beredas i höst.  

När det gäller tjänsterna har välfärdsområdena kommit igång med uppgifterna med tjänsteupphandlingen, harmoniseringen av tjänsterna och de fastigheter som ska överföras. Den allmänna uppfattningen är att kontinuiteten i fråga om ordnandet av tjänsterna kommer att kunna tryggas.  En fråga som fortfarande är öppen i områdena gäller den tillräckliga egna produktionen inom företagshälsovården i synnerhet ur anordnarens perspektiv. 
 

Trots utmaningarna med informations- och kommunikationstekniken bedöms områdena vara färdiga


Flera uppgifter inom informations- och kommunikationstekniken bedöms bli klara först i slutet av året. Det här orsakar osäkerhet, men den allmänna uppfattningen är att alla områden kommer att vara tillräckligt bra förberedda när överföringen av tjänsterna sker. På grund av de olika utgångslägena kommer en del områden en tid efter årsskiftet att vara tvungna att ty sig till kommunernas gamla system och infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik. Även genomförandet och projekten i fråga om de nya bassystemen och den nya infrastrukturen kommer att fortsätta år 2023.

Fortfarande anses personalresurserna och leverantörernas resurser utgöra en betydande risk för informations- och kommunikationstekniken. En annan utmaning är den snäva tidsramen bland annat för systemen för ekonomi- och personalförvaltning och klient- och patientuppgifter och för de ändringar som måste göras i infrastrukturen. 

Vi vid de ansvariga ministerierna tackar alla för ett gott samarbete med lägesbilderna och önskar en trevlig sommar!

Den senaste lägesbilden och mer information om riskhanteringen finns här: https://soteuudistus.fi/sv/regional-lagesbild 


Mer information:


Krista Björkroth, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, krista.bjorkroth(at)gov.fi
Pauliina Mäkkeli, projektchef, NHG, pauliina.makkeli(at)nhg.fi
Laura Honkonen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, laura.honkonen(at)gov.fi