Hyppää sisältöön

Toimeenpanon tilannekuva

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2022 9.25
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimeenpano etenee kaikilla alueilla pääosin aikataulun mukaisesti. Alueiden väliset erot toimeenpanossa ja tavoitteissa ovat nähtävissä, mutta kaikilla alueilla keskiössä on turvallinen ja häiriötön siirtymä 1.1.2023. Aluekohtaisiin häiriöihin liittyen muun muassa talous- ja henkilöstöjärjestelmäkokonaisuuteen ja palvelutuotantoon tullaan varautumaan.

Alueet ovat pääsääntöisesti siirtyneet muutosorganisaatiosta pysyvän organisaation toimintaan. Lähes kaikki uudet hyvinvointialuejohtajat ovat aloittaneet ja useilla alueilla myös suurin osa toimialuejohtajista on valittu. Osaajien riittävyys on kuitenkin edelleen keskeinen haaste alueilla. Myös henkilöstön jaksaminen ja mahdolliset vaihdokset avainhenkilöissä ovat riski toimeenpanolle. 

Syksyllä korostuu yhä enenemissä määrin tehtävien priorisoinnin ja viestinnän merkitys 

ICT-valmistelu etenee pääasiassa aikataulun mukaisesti. Moni ICT-tehtävä valmistuu vasta loppuvuodesta, mikä luo epävarmuutta valmistelun tilanteen seurantaan. ICT:n keskeisiä riskejä ovat henkilöstö- ja toimittajien resurssit sekä globaali komponenttipula. Osalla alueista myös ICT-kustannusten kasvaminen tuo haasteita. Turvallisen siirtymän näkökulmasta alueilla korostuu syksyllä yhä enenemissä määrin tehtävien priorisoinnin merkitys. Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän rooli kasvaa, ja alueilla kiinnitetään näihin enemmän huomiota.  

Lisätietoa: 

Krista Björkroth, asiantuntija, STM ([email protected])  
Laura Honkonen, asiantuntija, STM ([email protected])