Hyppää sisältöön

Toivo-ohjelma saavutti tavoitteensa haasteellisista olosuhteista huolimatta vuonna 2020

14.1.2021 14.26
Kolumni

Toivo-ohjelmassa otettiin suuria harppauksia eteenpäin viime vuonna. Maailmanlaajuinen pandemia osoitti tiedolla johtamisen välttämättömyyden.

Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelman tavoitteena on kansallisten viranomaisten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan kehittäminen. Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat palvelutuotannon johtamisessa kattavaa ja laadukasta tietoa, jonka kirjaaminen on helppoa ja tehokasta. Tavoitteena on käytettävissä oleva tiedon ajantasaisuus ja vertailukelpoisuus.

Pandemia synnytti talkoohenkeä

Haasteellinen vuosi todisti tiedolla johtamisen tärkeyden. Korona-pandemian johdosta THL:n oli kyettävä tuottamaan vertailu- ja seurantatietoa päätöksenteon tueksi päivittäin. Tämä oli mahdollista, koska yksityisten ja julkisten terveydenhuollon palveluntuottajien tuottamaa potilastietoa pystyttiin hyödyntämään johtamistarkoituksessa ja kansallisessa päätöksenteossa. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Valtava-hankkeessa tehtyä työtä kansallisessa potilastiedon arkistossa olevien tietojen hyödyntämisestä.  Pandemiavuoden aikana Toivo-ohjelma edistyi myös muiden kehityskohteiden osalta.

Ohjelmapäällikkö Juhana Valon mukaan viime vuoden suurin saavutus oli Toivo-ohjelman yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen kansallisten viranomaisten välillä sekä ymmärrys verkostomaisen työskentelyn välttämättömyydestä.  

”Koen suurta helpotusta, että saimme ohjelman suunnittelu- ja valmisteluvaiheen päätökseen ja ohjelman käyntiin. Kaikki osapuolet jakavat näkemyksen tiedolla johtamisen ja ohjauksen välttämättömyydestä. Teimme isoja harppauksia ja saimme vietyä suunnitelmaa eteenpäin. Kaikki alueelliset hankkeet ja kansalliset projektit ovat tällä hetkellä käynnissä. Tällaista tekemisen meininkiä voi seurata suurella ilolla,” Valo jatkaa.

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat Toivo-ohjelman ytimessä. Ohjelmaa ovat toteuttamassa STM:n lisäksi THL, Kela ja Valvira, jotka ovat vastuussa Valtava-hankkeesta sekä DigiFinland Oy, joka puolestaan koordinoi Virta-hanketta.

”Kansallisen ja alueellisen yhteistyön syventyminen oli mielestäni erittäin tärkeä saavutus ja oppi. Toivo-ohjelma on todistanut, että useat eri viranomaistahot pystyvät sovittamaan toimintaansa yhteen yhteisen tavoitteen edessä”, Valo toteaa.

Vuosi 2021 on täynnä toivoa, tavoitteita ja odotuksen tunnetta

Uusi vuosi tuo mukanaan uusia tavoitteita ja tuotoksia, joita kohti työskennellään ahkerasti ennen ensimmäisen hankekauden päättymistä.

Alkuvuosi tuo myös odotuksen tuntua, sillä hallituksen sote-uudistus on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja kevään aikana päätetään sen hyväksymisestä.

”Toivo-ohjelman yksi tehtävistä on tukea hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä, mikäli sote-lakipaketti hyväksytään eduskunnassa. Näin ollen alkuvuoden aikana valmistaudumme luomaan suunnitelmat tiedolla johtamiselle ja ohjaukselle, joiden tavoitteena on tukea uuden rakenteen mukaista käynnistymistä”, Valo kertoo.

Vuoteen 2021 kytkeytyy siis paljon odotuksia sekä sote-uudistuksen että hankesuunnitelman tavoitteiden myötä. Toivo-ohjelmaa jatketaankin samalla tarmolla ja tekemisen meiningillä kuin edellisenäkin vuonna.

Juhana Valo
ohjelmapäällikkö, Toivo-ohjelma
sosiaali- ja terveysministeriö