Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma alkaa – 5 aluekoordinaattoria tukevat alueiden palveluiden kehittämistä

24.1.2020 15.43
Tiedote

THL:n koordinoima Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma alkaa. Ohjelman tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluita koko maassa.

Palveluita kehitetään alueellisissa hankkeissa. THL on palkannut 5 määräaikaista aluekoordinaattoria tukemaan alueilla tehtävää työtä.

Aluekoordinaattorit ovat:

  • YTM Juha Fränti (Oulu) 
  • YTM Anu Pihl (Kuopio )
  • TtM Leena-Kaisa Nikkarinen (Tampere) 
  • TtT Pia Suvivuo (Turku)
  • VTM Miia Ståhle (Helsinki)

THL vastaa kansallisesti ohjelman kehittämistoiminnan koordinoinnista sekä hankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Aluekoordinaattorit toimivat yliopistosairaaloiden alueilla paikallisten sote-ammattilaisten ja kehittäjien tukena.

”Aluekoordinaattorit välittävät tietoa ohjelman tavoitteista ja hyvistä toimintamalleista, edistävät toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä tarjoavat asiantuntijatukea hankkeiden valmisteluun”, kertoo ohjelmatyötä THL:ssä vetävä Anu Niemi.

Aluekoordinaattorit aloittavat työnsä helmikuussa. Kaikkiaan hakijoita oli peräti 158.

”Valituilla on laaja-alainen näkemys ja käytännön työkokemus väestön palvelutarpeista ja niihin vastaamisesta, peruspalveluiden kehittämisestä ja sote-palveluiden yhteensovittamisesta. Lisäksi heillä on tehtävän kannalta merkitykselliset verkostot omalla alueellaan,” Niemi kuvailee.

Tavoitteena yksilöllisiä tarpeita vastaavat sote-palvelut

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tarkoituksena on uudistaa toimintatapoja niin, että jokainen saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti ja avun yksilöllisten tarpeidensa mukaan. 

”Sote-keskus on uusi konsepti, jossa on mukana sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelut. Sosiaalialan ammattilaiset tekevät tulevaisuudessa työtä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa”, sanoo ohjelman toinen vetäjä, johtava asiantuntija Anu Muuri.

Kehittämistyössä on määrä olla mukana myös alueiden asukkaita eli tavallisia sote-palveluiden käyttäjiä.

Alueet voivat hakea kehittämishankkeita varten valtionavustusta. Haku avautui 20.1.2020, ja se päättyy 31.3.2020.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sivuilla on perustietoa ohjelmasta. Lisäksi sivuille on listattu toimivia toimintamalleja alueiden hankevalmistelun tueksi. Päivitämme ja täydennämme sivuja ohjelman edetessä.

Lisätiedot

Anu Niemi
ohjelman vetäjä, ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7296
[email protected]

Anu Muuri
ohjelman vetäjä, johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7372
[email protected]