Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskuksessa kuntoutus on kiinteä osa asiakkaan palvelupolkua

Julkaisuajankohta 16.5.2022 16.10
Kuvituskuva: perhe palaverissa asiantuntijan kanssa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydennyshaussa myönnettiin alueille valtionavustuksia myös kuntoutuksen kehittämiseen. 

Ohjelman hanketoimistossa THL:ssä työskentelevä kehittämispäällikkö Heli Valkeinen koordinoi kuntoutusasioiden edistämistä alueellisten hankesuunnitelmien painopisteiden mukaisesti. Hänen tehtävänään on tukea alueita myös verkostoitumisessa. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona ovat esimerkiksi kansalliset ja yhteistyöalueittain järjestettävät webinaarit ja työpajat. 

Kehittäminen nojaa kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan

Hyvänä perustana ja ohjenuorana alueille on kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022, joka puolestaan pohjaa jo viisi vuotta sitten julkaistuihin kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksiin. 

Parhaillaan Valkeinen kokoaa alueilta kuntoutuksen yhdyshenkilöverkostoa, jonka kanssa lähdetään yhdessä suunnittelemaan alueita parhaiten tukevia toimenpiteitä.

”On ollut hienoa lähteä tutustumaan hyvinvointialueiden kuntoutuksen kehittämistyöhön. Kehittämistä on tehty paljon, esimerkiksi erilaisia hyviä toimintamalleja on jo käytössä. Nyt olisi kuitenkin tärkeätä saada yhdyshenkilöt kaikille alueille, jotta koordinaatio ja yhteistyö eri palvelujen ja toimijoiden kesken tiivistyisi”, toteaa Valkeinen.

Tavoitteena on, että asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen toimivat kaikkialla saumattomasti. Avainsanoja ovat myös moniammatillisuus ja monialaisuus. 

”Tulevaisuuden sote-keskuksissa tunnistetaan eri-ikäisten asiakkaiden kuntoutustarpeet ja ohjataan asiakas oikeaan palveluun oikea-aikaisesti. Tavoitteena on taata jokaiselle oikeus tarpeenmukaiseen kuntoutukseen”, kiteyttää Valkeinen.

Hyvinvointialueet eroavat toisistaan kuntoutuspalveluiden nykyisen tilanteen ja kehittämisen suhteen. Siten myös hankesuunnitelmissa on painotettu eri asioita.

”Kehittämisessä on yhteiset kansalliset tavoitteet, mutta painotuksista alueet päättävät itse omien tarpeidensa mukaisesti. Jossain se on iäkkäiden kotikuntoutus, toisella alueella kuntoutusammattilaisen roolin vahvistaminen moniammatillisen tiimimallin kehittämisessä, kolmannella etäkuntoutus”, Valkeinen havainnollistaa.

Sote-uudistuksen asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen työote mahdollistaa myös kuntoutuksen toimintamallin kehittämisen

Alueiden kuntoutuksen kehittämisen yhteydessä yhtenäistetään myös kuntoutuksen toimintamallia ja siihen sisältyviä monia asiakokonaisuuksia, joilla nivotaan yhteen sekä perus- että erikoistason palvelut mutta myös rakennetaan saumaton yhteistyö Kelan, järjestöjen, yksityisten palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kesken. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankejohtaja, THL:n ylilääkäri Anu Niemi on työskennellyt pitkään sote-integraation ja palvelujen kehittämisen parissa. Niemellä on myös kuntoutuksen erityispätevyys, joten hän pitää kuntoutusasioiden edistämistä tervetulleena vahvistuksena tulevaisuuden soten rakentamisessa.  

”Kuntoutus on kiinteä osa asiakkaan palvelupolkua eli se ei oikeassa elämässä ole mikään irrallinen saareke, vaikka se organisaatiolähtöisessä siiloajattelussa on irrottautunut joskus erilliseksi.  Sote-uudistuksen asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen työote istuu erittäin hyvin tähän kontekstiin”, kertoo Niemi. 

Niemi tähdentää, että jo palvelujen suunnitteluun pitää ottaa mukaan mahdollisimman laaja ammattilaisverkosto.

”Kuntoutuksen ammattilaisten osaamista on hyödynnettävä heti etulinjan palveluissa eli asiakas- ja palveluohjauksessa. Samoin alusta alkaen on hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja Kelan yhteyshenkilöiden kanssa”, muistuttaa Niemi.  

Alueellisista työpajoista osviittaa kuntoutuksen yleisen toimintamallin toteuttamiseen

Osana kuntoutuksen uudistamista STM on järjestänyt aiheesta avoimia webinaareja. Webinaarisarjan jälkeen tulevat THL:n vetämät alueelliset työpajat touko-kesäkuussa. Työpajoissa perehdytään kuntoutuksen yleiseen toimintamalliin ja pohditaan mallin toteuttamista käytännössä.

soteuudistus.fi/tapahtumat 
 

Ajankohtaista sote-uudistus