Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden sote-keskuksissa palveluketjut pelaavat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2020 12.55
Kolumni

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä tapahtuu paljon lähivuosien aikana. Viime vuosina tehtyä alueellista kehittämistyötä, pitkään käytössä olleita hyviä toimintamalleja ja uusia avauksia on koottu yhteen, kun tulevien maakuntien toimijat ovat työstäneet visioitaan ja suunnitelmiaan siitä, miten rakentuvat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustushankkeita on valmisteltu alueilla aktiivisesti koko kevään ajan. Maakunnallisten hankkeiden työstämiseen on osallistunut laaja joukko alueellisia toimijoita ja hankesuunnitelmat valmistuivat juuri ennen vappua.

Suunnitelmien valmistumisen myötä on otettu askel kohti sote-uudistuksen toimeenpanoa. Olemassa olevia palveluja kehitetään alueellisesti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tuella. Palvelujen kehittäminen nivoutuu yhteen myös uuden sote-rakenteen valmistelun kanssa.

Toimintamallit ja alueelliset ratkaisut kehittyvät

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin kootaan asiakkaiden saataville monipuolinen kattaus sosiaali- ja terveyspalveluita, ja niitä kootaan asiakkaan tarpeisiin sopiviksi palvelukokonaisuuksiksi.

Yksi kehittämisen painopiste on vahvistaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Myös jo edellisellä hallituskaudella aloitettua perhekeskusten kehittämistyötä jatketaan. Ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä ja tiimityömalleja kehitetään eteenpäin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio ottaa ison harppauksen eteenpäin. Etäpalvelut kehittyvät ja hyvinvointia ja terveyttä eri tavoin tukevat digitaaliset ratkaisut täydentävät sosiaali- ja terveyspalvelujen valikoimaa monella alueella. Digitaalisilla ratkaisuilla, asiakasohjauksen ja ennakoivien ja ehkäisevien palvelujen kehittämisellä parannetaan palveluiden saatavuutta.

Alueellisessa kehittämistyössä rakennetaan alueellista, monialaista yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja. Palvelujen integrointi niin maakunnallisissa kuntayhtymissä kuin nykyisellään järjestämisvastuultaan hajanaisissa maakunnissa valmistaa alueita myös tulevaan maakuntauudistukseen.

Kaikki mukaan kehittämistyöhön

Tulevien vuosien kehittämistyössä tapahtuu paljon ja työ tulee vaatimaan runsaasti eri toimijoiden panostusta niin kansallisesti kuin alueellisesti. Myös asiakkaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden osallistumista kehittämistyöhön on syytä yhä vahvistaa ja näin huolehtia kaikkien mahdollisuudesta vaikuttaa palvelujen kehittämiseen.

Alueilla on jo pitkään tunnistettu tarve peruspalveluiden kehittämiselle. Systemaattinen kehittämistyö on poikinut runsaasti hyviä toimintamalleja ja ratkaisuja, joiden kehittämistä edelleen jatketaan nyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Vesa Syrjä
kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos