Hyppää sisältöön

Vahinko ei tule kello kaulassa – mutta kodin turvallisuusarvio varoittaa vaarasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 11.29
Kolumni
Marja Timperi ja Vilma Kosonen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja pelastuslaitos ovat kehittäneet yhdessä mallin kodin turvallisuusarvion tekemisestä.

 

Malli syntyi Joukkuepeliä-hankkeessa, jossa keskityttiin kehittämään ennakoivia turvallisuustoimia, toteuttamaan yhteistä toiminnanohjausjärjestelmää ja hyödyntämään aiemmin kertynyttä tietoa.  

Turvallisuusarvio on osa palvelutarpeen arviointia 

Kotien turvallisuutta on kehitetty viranomaisyhteistyönä vuodesta 2016 alkaen. Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote ovat kehittäneet muun muassa asumisturvallisuustestiä, joka mahdollistaa kodin turvallisuuden laajamittaisen arvioinnin etenkin ikäihmisten näkökulmasta. 

Testi on kaikkien alueen asukkaiden saatavilla, ja se ohjaa tarvittaessa asukasta ottamaan yhteyttä ikäihmisten palveluihin. Kotona asumisen turvallisuus koskettaa kuitenkin laajasti myös muita ikä- ja asiakasryhmiä. 

Joukkuepeliä-hankkeessa tavoitteena oli tuoda turvallisuuden arviointi sujuvaksi osaksi sote-sektorin palvelutarpeen arviointia ja muita palveluprosesseja. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset vierailevat pelastusviranomaisia useammin asiakkaiden kodeissa, mikä mahdollistaa turvallisuushavaintojen keräämisen systemaattisesti ja luotettavasti. 

Kodin turvallisuusarvio tuottaa tärkeää tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa esimerkiksi kuntoutukseen tai kotiuttamiseen liittyvissä tilanteissa. Pelastuslaitoksella kiinnostus kohdistuu toistuviin turvallisuuspuutteisiin ja kohonneisiin onnettomuusriskeihin. 

Kodin turvallisuudesta kerääntyy asiakaskohtaista historiatietoa, jota voidaan hyödyntää muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa ja tulevaisuudessa myös pelastuslaitoksella. 

Kaikki viranomaiset voivat hyödyntää turvallisuusarviota

Kodin turvallisuusarvio integroitiin osaksi Eksoten toimintakykymobiilia ja SBM-toiminnanohjausjärjestelmää. Hankkeen aikana myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella otettiin SBM-järjestelmä käyttöön neuvontapalvelussa ja valvonnassa. 

Organisaatioiden järjestelmien välille luotiin tietoturvallinen yhteys, jonka avulla tietoa välitetään kaikkein ilmeisimmässä vaarassa olevista kotitalouksista. Uutta kokonaisuutta pilotoitiin liikkuvien päivystysyksiköiden ja toimintakykymobiilin käyttäjien toimesta. 

Jatkossa järjestelmä palveleekin viranomaisyhteistyötä niin onnettomuuksien ehkäisytyössä kuin hyvinvointialueuudistuksessa. 

Turvallisuushavaintojen tekeminen linkittyy luontevasti osaksi kotiin vietäviä palveluita. Eksoten ammattilaisia rohkaistiin havainnoimaan asumisturvallisuutta Kodin turvallisuus -kampanjalla loka-marraskuussa 2021. 

Kampanjan tarkoituksena oli, että kaikki asiakkaiden kotona vierailevat ammattilaiset tekevät turvallisuusarvion yhdessä asiakkaan kanssa. Jos puutteita havaittiin, niistä jätettiin muistutuskortti asiakkaalle. 

Kampanjan aikana pilotointiryhmät kirjasivat kodin turvallisuushavaintoja järjestelmiin 141 kertaa. Yleisin turvallisuuspuute oli palovaroittimien puuttuminen tai toimimattomuus. Lisäksi kirjauksia tehtiin asiakkaiden alentuneesta toimintakyvystä suhteessa vaaratilanteisiin. 

Asiakkaalla itsellään on ensisijainen vastuu kaikenlaisten turvallisuuspuutteiden korjaamisesta. 

Turvallisuusarviota laajennetaan osaksi sote-ammattilaisten työtä

Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote haluavat tulevaisuudessa hyödyntää ennakoivaa turvallisuustietoa alueellisen riskienhallinnan tukena. Asiakkaan huolestuttavaan turvallisuuskehitykseen tulee puuttua jo ennen kuin tilanne asunnossa muuttuu ilmeiseksi palonvaaraksi tai onnettomuusriskiksi. 

Tavoitteena onkin, että kodin turvallisuusarvion tekeminen tulee osaksi yhä useamman sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön työtä. 

Tavoite on linjassa pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman kanssa, jossa koteihin palveluita tuottavia tahojen toivotaan olevan turvallisuuden aktiivisia edistäjiä vuoteen 2025 mennessä. 

Katso lisää

Kotien turvallisuuden parantaminen on pieniä tekoja arjessa. Katso videolta, miten ammattilaiset tekevät turvallisuushavaintoja palvelutarpeen arviointikäynnin yhteydessä. 

Linkki videoon
 

Vilma Kosonen  
hankeasiantuntija, Etelä-Karjalan pelastuslaitos 

Marja Timperi
digikehittäjä, Eksote