Hyppää sisältöön

Vastuullisuutta ovat myös teot tulevaisuuden sote-palvelujen puolesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2022 11.08
Kolumni
projektipäällikkö Heikki Vaisto

Katson iltauutisia ja tunnen ahdistusta. Uutisissa aiheina ovat muun muassa ilmaston ääri-ilmiöt, sähkön hinta ja inflaatio – ongelmien määrä Suomessa ja maailmalla tuntuu loputtomalta. Tekisi mieli vain sulkea televisio ja olla onnellisen tietämätön ympäristön pahoinvoinnista sekä muista maailman ongelmista, mutta se ei ole mahdollista.

Mietin, mitä voin tehdä omalta osaltani tilanteen parantamiseksi. Voin ainakin tehdä vastuullisia valintoja oman hyvinvointini ja erityisesti ympäristön ja luonnon hyväksi. Omat teot vastuullisuuden edistämiseksi ovat osa isompaa vastuullisten toimintojen kokonaisuutta.

THL:n ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin keväällä 2022. Otamme THL:ssä vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme ja lisätä hyvän ja terveellisen elämän edellytyksiä Suomessa.  

Työskentelen THL:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketoimistossa. Meidän tehtävänämme on tukea alueellisten hankkeiden toteuttamista. Pyrimme kaikessa työskentelyssämme edistämään myös THL:n vastuullisuusraportin mukaisia painopisteitä.  

Vastuullisuus tähtää huomiseen

Tulevaisuus lähtee nuorista: yksi ohjelmamme hankkeiden sisällöistä keskittyy siihen, että kaikille nuorille on tarjolla maksuton ehkäisy ja laajemminkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden eli esimerkiksi perhesuunnittelun palvelut.  

Teemme työtä myös eriarvoisuuden vähentämisen ja sukupuolten tasa-arvon lisäämisen puolesta. Eriarvoisuuden vähentämisen tavoitteena on vähentää eriarvoista kohtelua, lisätä osallisuutta ja poistaa lakeja, jotka mahdollistava eriarvoisuutta tai syrjintää. 

Ohjelmassamme kehitettyjen uusien toimintamallien tavoitteena on myös varmistaa, että palvelujärjestelmän päätöksenteko on joustavaa, kaikkia kansalaisia koskevaa, läpinäkyvää ja vastuullista. Palvelujärjestelmän tulee olla myös tasa-arvoinen riippumatta asiakkaan tai palvelujen käyttäjän sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. 

Vastuullisuutta on verkostoissa

Ohjelmamme hanketoimiston työ vastuullisuuden edistämiseksi on sekä välillistä että välitöntä. Välillisesti kehitämme hyvinvointialueiden hankkeiden tukemisen kautta alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöjä, toimintaa ja malleja. 

Välitön työmme taas näkyy eri kohderyhmille suunnattuina tilaisuuksina, ajankohtaiskirjeinä ja alueviesteinä sekä puheenvuoroina sidosryhmien tilaisuuksissa. Teemme myös aktiivista yhteistyötä muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi. 

Vastuullisuus vaatii jatkuvaa työtä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeet siirtyvät uuteen vaiheeseen vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet aloittavat työnsä. 

Ihmisarvoinen työ toteutuu hyvinvointialueilla edellä mainittujen toimenpiteiden kautta. Lisäksi uudet hyvinvointialueet ja uudet toimintatavat mahdollistavat pitkällä aikavälillä kustannusten säästöjä ja lisäävät yhteiskunnan talouskasvua. 

Vastuullisuus vaatii tekoja ja toimintaa hyvinvointialueilta. Uskon, että hanketoimistossa tehty työ on antanut toimintamalleja ja keinoja hyvinvointialueille kestävän kehityksen edistämiseksi niiden omassa työssä. 

Heikki Vaisto
projektipäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, THL 

Lue lisää 

Vastuullisuus THL:ssä