Hyppää sisältöön

Vihdoinkin: Sote-uudistus läpi eduskunnasta (ja saamme käynnistää toimeenpanon)

Julkaisuajankohta 24.6.2021 10.52
Kolumni
Kuvassa Kari Hakari

Onhan tätä odotettu. Ja aika monta vaalikautta siihen meni. Mutta nyt se on totta. Sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan ”leveämmille harteille” hyvinvointialueille, jotka pystyvät nykyistä paremmin järjestämään asiakaslähtöiset palvelut kaikille kansalaisille kaikkialla Suomessa. Vaikea, välillä lähes mahdottomalta tuntunut työ on saatu nyt tehtyä.

On siis syytä pieneen juhlaan ja myös hyvin ansaittuun kesälomaan. Ja lomilta levänneinä kääritään hihat ja laitetaan toimeksi.  Lait ovat vasta runko uudistukselle ja viime vaalikaudella tutuksi tullut hokema ”toimeenpano ratkaisee” tulee nyt todeksi. 

Aikaa ensi vaiheen toimeenpanoon on noin puolitoista vuotta. Aikataulu on siis tiukka, mutta mielestäni riittävä. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki alueet pystyvät hoitamaan tehtävät niin, että niillä on kyky kantaa järjestämisvastuu vuonna 2023. Toimeenpanon päävastuu on hyvinvointialueilla, mutta voimme kansallisesti tukea alueita monilla eri tavoilla. Tätä varten olemme rakentaneet alueiden kanssa yhdessä toimeenpanon tiekartan, jossa on selkeät askeleet kohti vuotta 2023. Olemme myös valmistelleet alueellista tilannekuvamallia, jonka avulla pystymme seuraamaan kunkin alueen toimeenpanon etenemistä ja havaitsemaan mahdolliset riskit sekä puuttumaan niihin.

Muutos ja minä? 

Heti toimeenpanon ensi vaiheessa uudistuksesta on pystyttävä viestimään selkeästi ja avoimesti kaikille osapuolille. Kansalaisten näkökulmasta tärkeää on ensi vaiheessa kertoa mitä uudistus tarkoittaa ja millä aikataululla uudistus tulee tapahtumaan. Organisaatioviestinnässä erityisen tärkeää on viestiä uudistuksen vaikutuksista henkilöstölle ja esimerkiksi oletettavissa olevista henkilöstösiirroista. Viestinnän pitää pystyä vastaamaan kysymykseen: ”mitä muutos merkitsee minulle?”

Laajan osallistumisen merkitystä toimeenpanossa ei voi korostaa liikaa. Olemme organisoineet toimeenpanon niin, että kaikki alueet ovat mukana verkostoissa, joissa toimeenpanoa tehdään yhdessä. Yhtä lailla alueiden kannattaa ottaa irti kaikki se osaaminen, mitä alueilla on. Tämä tarkoittaa kuntien, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden, henkilöstön, kansalaisten ja kaikkien muidenkin sidosryhmien mukaan ottamista toimeenpanoon.    

Kun toimeenpanoa tehdään kireällä aikataululla, on myös tärkeä oppia toisilta ja ottaa käyttöön muualla koeteltuja hyviä toimintamalleja. Meillä on jo esimerkiksi monta sote-kuntayhtymää, jotka voivat auttaa alkuvaiheessa olevia alueita monilla tavoin. Alueiden valmistelussa syntyy myös monia uusia, hyviä toimintamalleja, joiden levittämisessä alueiden yhteiset verkostot ovat erityisen tärkeitä. Kaikkea ei siis tarvitse keksiä itse.

Muutos ja aika

Hiki tulee toimeenpanossa vielä monta kertaa, mutta haluan myös muistuttaa siitä, että onneksi kaiken ei tarvitse olla valmiina vuoden 2023 vaihtuessa. Itse asiassa vasta sen jälkeen pystytään kunnolla tekemään ne toiminnalliset uudistukset, joihin tarvitaan hyvinvointialueen koko henkilöstön osallistumista. Hyvän muutosjohtamisen oppien mukaisesti, annetaan muutokselle kaikki sen tarvitsema aika.
 
Tässä vaiheessa on kuitenkin olla tyytyväinen ja kiitollinen. Vihdoinkin meillä on rakenne, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti. Loppu on kiinni meistä itsestämme. Aurinkoista kesää kaikille!

Kari Hakari