Hyppää sisältöön

Vuoden 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointi keskittyy palveluiden kriittisiin kohtiin

28.5.2020 16.22
Tiedote
Sote-palvelujen arviointi keskittyy kriittisiin kohtiin

Maaliskuussa alkanut vuoden 2019 sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi on päässyt hyvään vauhtiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viisi arviointipäällikköä käyvät parhaillaan keskusteluja sairaanhoitopiirijakoon perustuvien kahdenkymmenen alueen edustajien kanssa. Keskustelut ja laaja indikaattoritietopohja antavat perustan asiantuntija-arvioille, joissa keskitytään tänä vuonna erityisesti kansallisiin ja aluekohtaisiin painopisteisiin.

Vuoden 2019 palvelujen arviointi valmistuu syksyllä 2020, ja THL julkaisee aluekohtaiset tulokset vuoden lopussa. Myöhemmin julkaistaan kokoava, koko maan kattava arvio sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö hyödyntää THL:n asiantuntija-arvioita, kun se keskustelee alueiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta ja kehittämistarpeista.

Nyt arvioidaan palvelujen kriittisiä kohtia

Tällä kertaa sote-arviointi seuraa maan eri alueiden kehitystä aiemmissa arvioinneissa esiin nousseissa asioissa (painopisteet). Keskeinen arvioinnin kriteeri on suoriutuminen palveluiden järjestämisestä. Seurattavia painopisteasioita on kultakin alueella 1-2, ja aiheet vaihtelevat alueittain lasten, nuorten, perheiden tai ikääntyneiden palvelujen saatavuudesta erikoissairaanhoidon saatavuuteen ja sekä kustannuksiin.

 • Linkki: Lue lisää alueiden arvioinnin painopisteista THL:n verkkosivuilta

Alueiden palveluista arvioidaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n valitsemat kaksi painopistettä:

 1. perustason mielenterveyspalveluiden saatavuus ja laatu sekä
 2. ikääntyneiden palveluiden ja terveyspalveluiden integraatio.

Edelleen THL arvioi kaikkien alueiden palvelut tietyillä perusindikaattoreilla, mikä mahdollistaa valtakunnallisen kehityksen vuotuisen seurannan sekä alueiden keskinäisen vertailun.

THL:n arviointipäälliköt vastaavat kukin oman alueensa palvelujen arvioinnista. Arviointipäälliköiden työnjako noudattaa yliopistosairaaloiden, eli ns. ERVA-alueiden jakoa:

 • Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme – Nina Knape
 • Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa – Eija Rintala
 • Etelä-Savo (ml. Itä-Savo), Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo – Ritva Kannisto
 • Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi (ml. Länsi-Pohja), Pohjois-Pohjanmaa – Tiina Hetemaa
 • Vaasa, Satakunta, Varsinais-Suomi – Hannele Ridanpää

Tietopohjan kolme kokonaisuutta

THL:n arvioinnissa käyttämä tietopohja koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittariston (KUVA) kvantitatiiviset indikaattoritiedot.
 2. Laadulliset dokumenttiaineistot, kuten alueiden järjestämissuunnitelmat, toimintasuunnitelmat, päätöksentekoasiakirjat ja viranomaisten valvontahavainnot.
 3. THL:n arviointipäällikköjen käymät keskustelut alueiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Lisätietoja

Pekka Rissanen
tietoylijohtaja, THL, puh. 029 524 6068 

Kimmo Parhiala
yksikönpäällikkö, THL, puh. 029 524 7844

Antti Kuopila
erityisasiantuntija, STM, puh. 029 516 3516
[email protected] 

Tiina Hetemaa
arviointipäällikkö, THL
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue (OYS-erva)
puh. 029 524 7903 

Ritva Kannisto
arviointipäällikkö, THL
Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue (KYS-erva)
puh. 029 524 7197 

Nina Knape
arviointipäällikkö, THL
Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue (HYKS-erva)
puh. 029 524 7683 

Hannele Ridanpää
arviointipäällikkö, THL
Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue (TYS-erva)
puh. 029 524 7136

Eija Rintala
arviointipäällikkö
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue (TAYS-erva)
puh. 029 524 7544 

THL:n sähköpostiosoitteet: [email protected]