Hyppää sisältöön

Antti Kuopila (STM) ja Antto Korhonen (VM):
Yhteistä tilannekuvaa rakentamassa

8.4.2020 15.21
Kolumni
Antti Kuopila ja Antto Korhonen

Vaikka tässä ajassa korona vie lähes kaiken huomion, pyrimme samaan aikaan jatkamaan myös normaalia elämää. Tähän sosiaali- ja terveysministeriön toiminnassa kuuluu muun muassa vuorovaikutuksen lisääminen alueiden kanssa.

Juuri ennen korona-härdellin puhkeamista ehdittiin käymään jo kolmannet alueiden ja ministeriöiden väliset keskustelut, joihin sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi osallistui alueiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä valtiovarainministeriön edustajia.

Keskustelut ovat ministeriöille loistava tilaisuus käydä syvällisempää vuoropuhelua alueiden kanssa ja kasvattaa yhteistä ymmärrystä alueiden erilaisista tilanteista ja kehityssuunnista sekä samalla tarkastella yhdessä alueiden keskeisiä haasteita ja onnistumisia.

Vastavuoroisesti alueille tarjotaan tuorein tieto valtakunnallisesta kehittämistyöstä: sen tavoitteista, resursseista ja yhdyspinnoista paikalliseen tekemiseen. Viime kädessä tavoitteena on palvelujärjestelmän kehittäminen niin toiminnallisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Keskustelut käytiin hyvässä hengessä ja välillä reippaastikin keskustellen, mikä osaltaan kuvaa niissä vallinnutta luottamusta. Suurin osa tilaisuuksista oli ministeriössä tai alueilla käytyjä tiiviimmän porukan keskusteluita ja osa taas laajempia seminaareja.

Osa seminaareista oli samalla myös osa ministeri Kiurun aluekierroksia. Nämä erilaiset tavat luonnollisesti muokkasivat keskusteluiden sisältöjä – seminaareissa ei päästy yhtä syvälle yksityiskohtiin kuin mitä yhteisen pöydän ympärillä.

Taloustilanne ja alueiden erilaistuminen askarruttavat kaikkialla

Keskustelujen teemat sovittiin yhdessä etukäteen. Aiheita oli lukuisia ja ne vaihtelivat alueittain. Yleisimmät aiheet liittyivät ikääntyvien palveluihin, vammaispalveluihin sekä lasten ja nuorten palveluihin.

Etukäteen sovittujen teemojen lisäksi alueet nostivat keskusteluissa esiin erityisesti kaksi asiaa: vaikean yleisen taloustilanteen sekä alueiden erilaistumisen keskenään ja sisäisesti sekä näiden vaikutukset toimintaan ja kehittämistyöhön.

Valtiovarainministeriön näkökulmana keskusteluissa oli ennen kaikkea toiminnan taloudellisen vaikuttavuuden kehittäminen, kuntien ja sote-kuntayhtymien yhteistyö ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Syksyllä jatketaan palautteen perusteella parannetulla konseptilla

Olemme kysyneet alueilta heidän näkemyksiään keskusteluiden onnistumisesta ja kehittämiskohteista. Saimme huomattavasti aikaisempia keskusteluita paremmat arviot – kiitos niistä.

Alueiden keskeiset kehittämistoiveet liittyivät aikatauluun – sekä valmistautumiseen että keskusteluun liittyen – ja alueiden toiveiden vahvempaan huomioimiseen teemoja esiin nostettaessa.

Saimme lisäksi lukuisia ehdotuksia niin taustamuistioihin kuin tilaisuuden juoksutukseen liittyen - ja kaikkeen näiden väliltä. Huomioimme kaikki toiveet, jotta ensi syksynä pidettävät keskustelut ovat entistäkin toimivammat, osallistujia hyödyttävät ja ennen kaikkea, toimintaa kehittävät. 

Antti Kuopila
Erityisasiantuntija (STM)

Antto Korhonen
Erityisasiantuntija (VM)