Hyppää sisältöön

Yliopistosairaalaa koskeva selvitys on valmistunut

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.12.2021 14.11
Tiedote
Lääkäri ja hoitaja kävelevät käytävällä.

Yliopistosairaalan määrittelystä, roolista, tehtävistä ja yhteistyöstä yliopistojen kanssa on valmistunut selvitys. Selvityksen mukaan yliopistosairaalan päätehtäviä ovat vaativa erikoissairaanhoito, koulutus ja tutkimus ja lisäksi se toimii tyypillisesti myös alueensa keskussairaalana.

Lääkäreiden ja erikoislääkäreiden lisäksi yliopistosairaaloissa koulutetaan myös paljon muita terveydenhuollon ammattilaisia. Yliopiston ja yliopistosairaaloiden tiivis yhteistyö koettiin yliopistosairaaloiden toiminnan edellytykseksi.

Haastatteluissa korostui huoli yliopistosairaaloiden tutkimuksen ja koulutuksen säilymisestä, jos näitä tehtäviä varten ei ole erikseen kirjattu lakiin tai varattu näihin tehtäviin erillistä rahoitusta.

Selvityksen teki Nordic Healthcare Group sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ja se toteutettiin Suomen ja muiden pohjoismaiden toimijoiden haastattelujen ja kirjallisen materiaalin avulla syksyn 2021 aikana.

Selvitystä voi hyödyntää hyvinvointialueilla, kun sote-uudistusta toimeenpannaan. Lisäksi selvitystä hyödynnetään, kun yliopistollisia sairaaloita koskevia säädöksiä valmistellaan vuoden 2022 aikana. Säädösvalmistelu on aloitettu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Lisätietoja

tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, p. 050 410 0737, riikka-leena.leskela(at)nhg.fi ja
lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, p. 050 477 8510, [email protected]