Hyppää sisältöön

Yliopistosairaalan määrittelyä täsmennetään

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.9.2021 11.53
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvitystyön, mitä yliopistosairaalalla tarkoitetaan. Selvitystyö tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja lainsäädännön muutostyötä.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa ehdotus yliopistosairaalan määritelmäksi. Selvityksessä kartoitetaan kehitystarpeita ja mahdollisia huolia yliopistosairaalojen rooliin ja tehtäviin liittyen. Lisäksi selvitetään näkökulmia, jotka tulee huomioida, kun yliopistosairaalan sijoittumista hyvinvointialueiden organisaatioihin suunnitellaan.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien siirtyminen osaksi hyvinvointialueita ja Uudenmaan erillisratkaisu on luonut tarpeen määritellä nykyistä tarkemmin, mitä yliopistosairaalalla tarkoitetaan.

Laissa yliopistosairaalalle tai sitä ylläpitävälle organisaatiolle on määrätty erilaisia tehtäviä, mutta yliopistosairaalaa ei ole tarkemmin määritetty. Onko kyse hallinnollisesta, toiminnallisesta vai fyysisestä kokonaisuudesta?

Selvityksessä tuotetaan kuvaus kansainvälisesti käytetyistä määritelmistä yliopistosairaalalle. Keskeisiä tekijöitä ovat yliopistosairaalan rooli, tehtävät organisoitumisessa osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä suhteesta yliopistoihin ja toiminnan rahoitus- ja ohjausmallit. Näiden seikkojen lisäksi kartoitetaan nykyisten yliopistosairaalojen, yliopistojen ja tulevien hyvin-vointialueiden edustajien näkemyksiä yliopistosairaaloista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Selvitystyö tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun tukea. Selvityksen toteuttaa Nordic Healthcare Group sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa. Selvitys valmistuu marraskuussa.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM, p. 050 477 8510, [email protected]
ja tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, NHG, p. 050 410 0737, [email protected]