Hyppää sisältöön

Yrittäjänä kohti hyvinvointialuetta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2022 9.55
Kolumni
Kuvassa Katariina Velling ja Marja Timperi

Hyvinvointialueilla on oltava riittävää osaamista ja valmiutta vastata terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuudesta erilaisissa tilanteissa. Mikä tulee olemaan hyvinvointialueiden yksityisten palveluntuottajien rooli ja miten digitalisaatio tulee näkymään palveluissa?

Hyvinvointialueiden valmistelu etenee kovassa vauhdissa. Edelleen on kuitenkin osin epäselvää, millainen rooli yksityisillä palveluntuottajilla tulee alueilla olemaan. Suomessa yksityiset palveluntuottajat ovat tuottaneet runsaat 25 % kaikista sote-palveluista. Hyvinvointialueiden tehtävänä on valvoa palveluntuottajaa ja sen mahdollisia alihankkijoita.

Palveluntuottajalla on oltava hyvinvointialueen hankkimien palvelujen sisältöön ja laajuuteen nähden riittävä osaaminen, toiminnan edellyttämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö sekä muut riittävät toimintaedellytykset. 

TUULI-hankkeella vauhtia palvelujen uudistamiseen

LAB-ammattikorkeakoulun Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon (TUULI) -hanke tukee Etelä-Karjalan yksityisten kotipalveluyritysten mahdollisuuksia palvelujen uudistamiseen sekä liiketoiminnan kasvattamiseen matkalla kohti hyvinvointialueita. Palvelujen määrän ja laadun kasvattamisen perustana on vahvasti teknologian ja digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Vaatimukset sote-tiedonhallinnan ja palveluiden digitalisaatiolle ovat korkealla. Sote-uudistuksen valmistelun rinnalla digitalisaatio on ottanut suuren loikan eteenpäin, siitä ehkä kiitos koronalle. Pandemian aikana yksityiset terveyspalvelujen tuottajat ottivat nopeasti käyttöön erilaisia ratkaisuja palvellakseen asiakkaita muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Teknologia voi tukea erityisesti ikääntyneiden kotona asumista sekä hyvinvointia monella tavalla ja toisaalta mahdollistaa yrityksille monipuolisemman palveluvalikoiman sekä ajan käytön asiakkaiden aitoon, fyysiseen kohtaamiseen. 

Miten teknologia saadaan pk-yritysten käyttöön?

Halua teknologian käyttöönottoon löytyy, mutta samalla on tulkittavissa epävarmuutta ja -tietoisuutta. Tietoa ei varmastikaan ole riittävästi ja aikaa käytetään ehkä mieluummin asiakastyöhön kuin ei-tuottavaan toimintaan. 

Lisäksi pienillä sote-toimijoilla käyttöönoton haasteena ovat muun muassa korkeat hankintakustannukset. TUULI-hankkeen avulla pyritään tuomaan Etelä-Karjalan kotihoidon ja kotipalvelun pk-yrityksille lisää tietoisuutta sekä mahdollisuuksia kokeilla erilaista hoivateknologiaa ilman suuria kustannuksia.

Tasalaatuiset ja tasavertaiset palvelut tulee taata kaikille asiakkaille organisaatiosta riippumatta, jolloin hyvinvointiteknologiaa tulisi olla laajasti käytössä ja käytettävissä kaikilla palveluntuottajilla. Tässä on varmasti yhteistyön paikka. 

Katariina Velling, projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu, TUULI-hanke (kuvassa vas.)
Marja Timperi, TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu, TUULI-hanke 
 

Lue lisää 

TUULI-hankkeen esittely (lab.fi)

Ajankohtaista sote-uudistus