Aikataulu

Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita valmistellaan rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä 2019. Uudistus edellyttää paljon selvitystyötä ja nykytilan kartoittamista. 

Vuonna 2019 tehdyt erillisselvitykset

Vuoden 2020 tammikuussa avatut valtionavustushaut

Valtionavustusten hakuaikaa on pidennetty 30.4. asti korona-tilanteen vuoksi.

Vuoden 2020 alkupuolella järjestetyt aluekeskustelut

Vuonna 2020 erikseen selvitettäviä kokonaisuuksia

Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Nämä selvitykset tehdään parlamentaarisesti eli työssä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet.

Lainsäädäntötyö

Lainsäädäntötyön valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2019

Valmisteluorganisaatio

Valmistelua johtaa sote-ministerityöryhmä. Viranhaltijoista koostuva sote-uudistuksen johtoryhmä koordinoi ja johtaa neljässä jaostossa tehtävää työtä.

Lisätietoja

pääsihteeri Päivi Salo, STM, p. 0295 163 113