Aikataulu

Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita valmistellaan rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä 2019. Uudistus edellyttää paljon selvitystyötä ja nykytilan kartoittamista.

Vuoden 2019 syksyllä tehtiin erillisselvitykset

Vuoden 2020 alussa avataan seuraavat valtionavustushaut

Vuoden 2020 alkupuolella järjestetään alueiden keskustelut sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Nämä selvitykset tehdään parlamentaarisesti eli työssä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet.

Lainsäädäntötyön valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2019

Valmisteluorganisaatio

Valmistelua johtaa sote-ministerityöryhmä. Viranhaltijoista koostuva sote-uudistuksen johtoryhmä koordinoi ja johtaa neljässä jaostossa tehtävää työtä.

Lisätietoja

pääsihteeri Päivi Salo, STM, p. 0295 163 113