Aikataulu

Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita valmistellaan rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä 2019. Uudistus edellyttää paljon selvitystyötä ja nykytilan kartoittamista. 

Vuonna 2019 tehdyt erillisselvitykset

Vuoden 2020 valtionavustukset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen alueelliseen valmisteluun oli haettavissa valtionavustuksia keväällä 2020.

Päätökset valtionavustuksista tehtiin kesäkuussa 2020.

Vuoden 2020 alkupuolella järjestetyt aluekeskustelut

Vuonna 2020 erikseen selvitettäviä kokonaisuuksia

Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Nämä selvitykset tehdään parlamentaarisesti eli työssä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet.

Lainsäädäntötyö

Lainsäädäntötyön valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2019. Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021.

Valmisteluorganisaatio

Valmistelua johtaa sote-ministerityöryhmä. Viranhaltijoista koostuva sote-uudistuksen johtoryhmä koordinoi ja johtaa jaostoissa tehtävää työtä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 0295 163 642, etunimi.sukunimi(at)stm.fi