Alueellinen valmistelu

Sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelun rinnalla uudistusta viedään koko ajan eteenpäin myös maakunnissa.

Alueellinen valmistelu on riippuvainen sekä lainsäädäntövalmistelun että muun kansallisen valmistelun etenemisestä. Alueilla tapahtuva valmistelu voidaan ajallisesti jakaa kolmeen vaiheeseen:

  1. Ennen hallituksen esitystä valmisteltavat asiat
  2. Hallituksen esityksen jälkeen valmisteltavat asiat ja
  3. Lakien hyväksymisen jälkeen valmisteltavat asiat.

Ennen hallituksen esitystä alueellisen valmistelu perustuu ensi sijassa nykyisten järjestämisvastuullisten toimijoiden (kunnat ja kuntayhtymät) vapaaehtoiseen toiminnan kehittämiseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Tätä yhteistyötä voidaan toteuttaa mm. sosiaali- ja terveysministeriön jakamien tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman valtionavustuksen ja rakenneuudistusta tukevan valtionavustuksen avulla. 

Alueellisen valmistelun kansallista ohjausta ja koordinointia varten sote-uudistuksen johtoryhmä on nimennyt alueellisen valmistelun jaoston. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueellisten valmistelijoiden verkostossa, jossa on mukana kaikkien maakuntien edustus.

Alueellisen valmistelun tiekartassa kuvataan alueellisen valmistelun eteneminen ja vaadittavat toimenpiteet uudistuksen valmistelun eri vaiheissa. Alueellinen tilannekuva kertoo alueittaisen valmistelun etenemisestä eri mittareiden avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL järjestävät yhdessä säännöllisesti (kaksi kertaa kuukaudessa) verkon välityksellä toteutettavan infotilaisuuden.  Näiden lisäksi järjestetään tarvittaessa muita tilaisuuksia ajankohtaisista sote-uudistukseen liittyvistä asioista.

Uudistuksen eri vaiheissa järjestetään myös maakunnallisia seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Lisätietoja

Osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected]

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]

Asiantuntija Krista Björkroth, [email protected]

Asiantuntija Emmi Korkalainen, [email protected]

projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]