Alueellisen toimeenpanon tiekartta

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Tiekartta on laadittu sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Alueellisen toimeenpanon tiekartta on laadittu yhdessä alueiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa valmisteluryhmissä kevään 2021 aikana ja se toimii ns. muistilistana alueille. Tiekartta pitää sisällään viiden valmisteluryhmän

  1. Hallinto, talous ja tukipalvelut

  2. Johtaminen ja osaaminen

  3. Palveluiden järjestäminen

  4. Yhdyspinnat

  5. ICT-valmistelu osalta keskeiset tehtäväkokonaisuudet, tehtävät ja osatehtävät toimeenpanon eri vaiheissa.

Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan toimeenpanon edetessä. Syksyn 2021 aikana tullaan tarkentamaan erityisesti kriittisiä osatehtäviä paitsi aluevaltuustovaiheen myös järjestämisvastuun siirtymistä seuraavan vaiheen osalta

Lisätietoja

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Maria Nousiainen, projektisihteeri, STM, 0295 163 711, etunimi.sukunimi(at)gov.fi