Alueellisen valmistelun tiekartta


Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi laaditaan tiekart-ta vuosille 2020-2023. Alueellisen valmistelun tiekartta vaiheistaa sote-uudistuksen etene-mistä hyvinvointialueilla ja se on jaettu viiteen vaiheeseen:


Vaihe 1: Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)
Vaihe 2: Toimeenpanon valmistelu (HE eduskuntaan 12/2020) 
Vaihe 3: Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)
Vaihe 4: Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien
Vaihe 5: Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023


Tiekartassa on kuvattu kuhunkin vaiheeseen liittyvät valmistelut ja tarvittavat toimenpiteet kytkettynä neljän kokonaisuuteen: 1) johtaminen, 2) hallinto, 3) talous ja 4) palvelut.
Tiekarttaan sisällytetään myös konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muo-dot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellis-ten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteis-ta ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.


Tästä löydät tiekartan viimeisimmän version, joka päivitetty 23.11.2020. 


 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected]

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]

asiantuntija Krista Björkroth, [email protected]

asiantuntija Emmi Korkalainen, [email protected]

projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]