Alueellisen valmistelun tiekartta

Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2023 ja se on osa uudistuksen laajempaa toimeenpanosuunnitelmaa. Tiekartta laaditaan sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta.

Alueellisen valmistelun tiekartta vaiheistaa sote- ja pelastustoimen uudistuksen etenemistä hyvinvointialueilla ja se on jaettu viiteen vaiheeseen:
Vaihe 1: Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)
Vaihe 2: Toimeenpanon valmistelu (HE eduskuntaan 12/2020) 
Vaihe 3: Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)
Vaihe 4: Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien
Vaihe 5: Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

Tiekartassa on kuvattu kuhunkin vaiheeseen liittyvät valmistelut ja tarvittavat toimenpiteet kytkettynä viiteen kokonaisuuteen: 1) Hallinto, talous ja tukipalvelut 2) Johtaminen ja osaaminen 3) Palveluiden järjestäminen 4) Yhdyspinnat 5) ICT-valmistelu. Tiekartta on rakennettu valmisteluryhmittäin ja se pitää sisällään kunkin valmisteluryhmän keskeiset tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät. Kevään aikana tiekartta tarkentuu erityisesti aikataulun ja osatehtävien osalta. 

Tiekarttaan sisällytetään myös konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Tiekartta päivittyy lainsäädännön, muutostuen valmistelun sekä uudistuksen etenemisen myötä jatkuvasti ja sitä rakennetaan yhteistyössä alueiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tiekartan työstämisessä hyödynnetään myös alueellisia tiekarttoja.

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Antti Kuopila, antti.kuopila(at)stm.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, maria.nousiainen(at)stm.fi