Alueellisen valmistelun tiekartta

Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2023. Alueellisen valmistelun tiekartta vaiheistaa sote-uudistuksen etenemistä maakunnissa ja se on jaettu viiteen vaiheeseen:

Vaihe 1: Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)

Vaihe 2: Esivalmistelu (hallituksen esityksen jälkeen)

Vaihe 3: Maakuntien väliaikaisen valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)

Vaihe 4: Maakuntavaltuustot (lainmukaiset uudet sote-maakuntavaltuustot)

Vaihe 5: Järjestämisvastuu siirtyy maakuntavaltuustoille

Tiekartassa on kuvattu kuhunkin vaiheeseen liittyvät valmistelut ja tarvittavat toimenpiteet kytkettynä neljän kokonaisuuteen: 1) johtaminen, 2) hallinto, 3) talous ja 4) palvelut.

Tiekarttaan sisällytetään myös konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa maakuntien alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kari Hakari, [email protected]

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]

suunnittelija Krista Björkroth, [email protected]

suunnittelija Emmi Korkalainen, [email protected]

projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]