Alueellisen valmistelun tiekartta

Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2023. Alueellisen valmistelun tiekartta vaiheistaa sote-uudistuksen etenemistä maakunnissa ja se on jaettu viiteen vaiheeseen:

Vaihe 1: Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)

Vaihe 2: Esivalmistelu (hallituksen esityksen jälkeen)

Vaihe 3: Maakuntien väliaikaiset valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)

Vaihe 4: Maakuntavaltuustot (lainmukaiset uudet sote-maakuntavaltuustot)

Vaihe 5: Järjestämisvastuu siirtyy sote-maakunnille

Tiekartassa on kuvattu kuhunkin vaiheeseen liittyvät valmistelut ja tarvittavat toimenpiteet kytkettynä neljän kokonaisuuteen: 1) johtaminen, 2) hallinto, 3) talous ja 4) palvelut.

Tiekarttaan sisällytetään myös konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa sote-maakuntien alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamista mahdollisuuksista.Hallinnon kehittämiseen kuuluvat muun muassa rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot sekä tietohallinto.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected]

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]

asiantuntija Krista Björkroth, [email protected]

asiantuntija Emmi Korkalainen, [email protected]

projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]