Alueellisen valmistelun tiekartta

Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2023 ja se on osa uudistuksen laajempaa toimeenpanosuunnitelmaa. Tiekartta laaditaan sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta..

Alueellisen valmistelun tiekartta vaiheistaa sote- ja pelastustoimen uudistuksen etenemistä hyvinvointialueilla ja se on jaettu viiteen vaiheeseen:
Vaihe 1: Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)
Vaihe 2: Toimeenpanon valmistelu (HE eduskuntaan 12/2020) 
Vaihe 3: Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)
Vaihe 4: Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien
Vaihe 5: Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

Tiekartassa on kuvattu kuhunkin vaiheeseen liittyvät valmistelut ja tarvittavat toimenpiteet kytkettynä neljän kokonaisuuteen: 1) johtaminen, 2) hallinto, 3) talous ja 4) palvelut. Tiekartta on esitetty sekä teemoittaisessa että ajallisessa järjestyksessä.

Tiekarttaan sisällytetään myös konkreettiset uudistuksen valmisteluun tarjottavat tuen muodot ja tukitoimenpiteet. Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellis-ten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Tiekartta päivittyy lainsäädännön, muutostuen valmistelun sekä uudistuksen etenemisen myötä jatkuvas-ti ja sitä rakennetaan yhteistyössä alueiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tiekartan työstämisessä hyödynnetään myös alueellisia tiekarttoja.