Alueelliset tapahtumat ja infot

STM:n ja THL:n verkkolähetykset alueille

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä verkkolähetyksessä esitellään hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman konseptia ja valtionavustusta, sekä sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta ja valmistelua. Verkkolähetyksessä on kirjallinen kommentointimahdollisuus.

Tiistain 7.4.2020 klo 12.30 verkkolähetys järjestetään Skype-lähetyksenä. Pääset osallistumaan verkkolähetykseen tämän linkin kautta.

Ohjelma: 1) Onnistuneen yhteiskehittämisen periaatteet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa, 2) Rahoitushakuihin liittyvät ajankohtaiset kysymykset, 3) Viestinnän ajankohtaiset, 4) Muut asiat

Ohjeet Skype-lähetykseen osallistuville: Varmistathan Skype-linkin toimivuuden koneellasi. Suljethan Skypen mikrofonin ja videoyhteyden lähetyksen sujuvoittamiseksi. Puheenvuoropyynnöt voit lähettää kirjallisesti Skypen keskusteluosiossa. Voit esittää keskusteluosiossa myös kysymyksiä puhujille.

Ministeri Kiurun aluevierailut

Ministeri Kiuru kiertää keskustelemassa sote-uudistuksesta eri puolilla Suomea. Vierailut käynnistyivät marraskuussa 2019. Ministerin viimeisten aluevierailuiden aikatauluja päivitetään.

Ministerin kierroksen tavoitteet ovat

  • Kertoa alueille hallituksen tahtotila sote-uudistuksessa
  • Kertoa alueille valmistelun valtakunnallinen tilannekuva
  • Kertoa avattavista valtionavustushauista ja alueellisen valmistelun tuesta
  • Kannustaa alueita alueelliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön
  • Saada tietoa alueiden sote-valmistelun tilanteesta
  • Lisätä alueiden ja ministeriön välistä vuorovaikutusta ja käynnistää yhteistyö uudistuksen valmistelussa

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kari Hakari, [email protected]

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]

suunnittelija Krista Björkroth, [email protected]

suunnittelija Emmi Korkalainen, [email protected]

projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]