Alueiden tilannekuva

Alueellinen tilannekuva kertoo mahdollisimman reaaliaikaisesti tiekartan mukaisen sote-uudistuksen valmistelun etenemisestä alueella sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilanteesta yleisemmin. Tilannekuvan yksi keskeinen tehtävä on kansalliselle tasolle reaaliaikaisen tilannekuvan tuottamisen lisäksi myös alueiden saama hyöty ja tuki toimeenpanon tehtävien toteuttamisessa ja haasteiden tunnistamisessa.

Alueiden tilannekuva rakennetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön, Nordic Healthcare Groupin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien kesken.

Tilannekuva on luonnosteltu muodostuvan seuraavista osista:

  • Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella (data valmisteluryhmistä)
  • Järjestämisvastuullisten toimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) tilannekuva (data valmisteluryhmistä)
  • Kuntaliiton, KT:n ja THL:n tuottamien materiaalien, tiedon ja verkostojen hyödyntäminen 
  • STM:n valtionavustusten hankeseuranta
  • Mediaseuranta
  • Muiden STM:n tuottamien kyselyiden ja materiaalien hyödyntäminen

Edellä mainituista osista muodostuu alueellisen valmistelun kokonaiskuva, jota täydennetään alueiden kanssa käytävillä täydentävillä haastatteluilla.  

Tilannekuva on osa uudistuksen toimeenpanon kokonaisarviointia ja sen tehtävä on tukea myös toimeenpanoon liittyvien riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. Tilannekuvan avulla pyritään tunnistamaan ja ennakoimaan niin alueelliset kuin kansalliset riskit ja kohdentaa tukea sen mukaisesti, joko alueellisia tai kansallisia ratkaisuja luoden. Oleellista tilannekuvatyössä on myös kyky tunnistaa alueiden erilaisuus. 

Alueellisen valmistelun jaoston tehtävänä on huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ja tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä. Tilannekuvan avulla raportoidaan sote-uudistuksen toimeenpanon tilanteesta eri tasoille (mm. koordinaatiotyöryhmä, sote-uudistuksen johtoryhmä, sote-ministeriryhmä). 

Tilannekuvaa aletaan päivittää, kun sote-uudistuksen lait astuvat voimaan ja alueet lähtevät toteuttamaan toimeenpanoa. Tietoa tilannekuvasta päivitetään tälle sivulle työn edetessä. 


Lisätietoja:

asiantuntija Krista Björkroth, [email protected]
eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]
projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]