Alueiden tilannekuva

Alueellinen tilannekuva kertoo tiekartan mukaisen sote-uudistuksen valmistelun etenemisestä alueella sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja –palveluiden tilanteesta yleisemmin. Alueiden tilannekuva rakennetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Kuntaliiton kesken.

Tilannekuva muodostuu seuraavista osista:

  • THL:n arviointiraportti
  • STM:n valtionavustusten hankeseuranta
  • Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella – kysely
  • Järjestämisvastuullisten toimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) tilannekuva
  • Mediaseuranta

Edellä mainituista osista muodostuu alueellisen valmistelun kokonaiskuva, jota täydennetään alueellisilla haastatteluilla. Tilannekuvaa tullaan päivittämään tälle sivulle sen edetessä.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected]

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]

asiantuntija Krista Björkroth, [email protected]

asiantuntija Emmi Korkalainen, [email protected]

projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]