Toimeenpanon tilannekuva

HUOM! Toimeenpanon tilannekuvaa ei päivitetä enää 10.2.2023 julkaistun raportin jälkeen. 

Toimeenpanon tilannekuva kertoo alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesta etenemisestä alueella sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilanteesta yleisemmin. Työn keskeisin tavoite on varmistaa, että jokainen hyvinvointialue pystyy järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueella 1.1.2023 alkaen.

Tilannekuva rakennetaan yhteistyössä alueiden, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön, Nordic Healthcare Groupin sekä muiden yhteistyökumppaneiden (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat) kanssa.

Tilannekuva on osa uudistuksen toimeenpanon kokonaisarviointia ja sen tehtävä on tukea toimeenpanoon liittyvien riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. Lisäksi tilannekuvan yksi keskeinen tehtävä on myös alueiden saama hyöty ja tuki toimeenpanon tehtävien toteuttamisessa ja haasteiden tunnistamisessa.

Toimeenpanon tilannekuva

Päivitetty 10.2.2023

Tilannekuva muodostuu kolmesta kokonaisuudesta

  1. Tilannekuva-työkalu
  2. Tilannekuvakeskustelut
  3. Muu aineisto ja yhteistyö

Tilannekuva-työkalun pohjana toimii alueellisen toimeenpanon tiekartta, johon on määritelty hyvinvointialueelle merkittävät tehtävät toimeenpanon kannalta. Tilannekuvassa seurataan erityisesti kriittisiksi luokiteltuja tehtäviä. Alueet täydentävät kuukausittain valmistelunsa tilanteen tilannekuva-työkaluun.

Työkalun avulla saadaan tilannekuva-näkymä kahdesta näkökulmasta: alueellisen tiekartan mukainen eteneminen ja valmiusaste suhteessa 1.1.2023. Molemmissa tarkastellaan kriittisistä tehtävistä käynnistyneiden sekä valmiiden tehtävien osuutta, mutta tarkasteltava ajanjakso on eri.

Toisen kokonaisuuden muodostava tilannekuvakeskustelut järjestetään kuukausittain alueiden kanssa. Keskusteluissa tarkastellaan alueen toimeenpanon tilannetta sekä pyritään tunnistamaan ja ennakoimaan riskejä tai haasteita. Keskeistä keskusteluissa on rakentaa luottamusta ja yhteistyötä alueiden ja ministeriöiden välillä. Lisäksi tilannekuvakokonaisuuden rakentamisessa pyritään hyödyntämään myös muuta aineistoa, kuten yhteistyötahojen tuottamaa tietoa, ministeriöiden kyselyjä ja mediaseurantaa. 

Näistä kokonaisuuksista muodostuu toimeenpanon tilannekuva, joka raportoidaan alueellisesti, valmisteluryhmittäin ja kansallisesti. Tilannekuvan avulla raportoidaan sote-uudistuksen toimeenpanon tilanteesta eri tasoille (mm. koordinaatiotyöryhmä, sote-uudistuksen johtoryhmä, sote-ministeriryhmä). 

Tilannekuvaa päivitetään joka kuukausi

Uusi tilannekuva julkaistaan viimeistään joka kuun viimeinen arkipäivä tälle sivulle. Hyvinvointialueet raportoivat edellisen kuukauden tilanteensa aina kuun ensimmäinen päivä mennessä. Tämän jälkeen data käydään läpi ja alueiden kanssa käydään tilannekuvakeskustelut, joiden pohjalta tilannekuva muodostetaan. Käytännössä uusi julkaistava tilannekuva pohjautuu aina edellisen kuukauden dataan. Esimerkiksi joulukuun 2021 dataan pohjautuva tilannekuva julkaistaan näin ollen 31.1.2022.

Lisätietoja

Krista Björkroth, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 403, etunimi.sukunimi(at)gov.fi