Sote-keskustelut alueiden kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö kävi tammi-helmikuussa 2020 alueiden kanssa sote-keskustelut, joissa hahmotettiin yhteistä tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta ja kehittämistarpeista. Keskustelut kytkeytyvät sote-uudistuksen valmisteluun ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-keskus -ohjelman alueellisten painopisteiden määrittelemiseen.

Keskustelujen muistiot ilmestyvät alla olevaan aikatauluun alueen kohdalle. 

Sote-keskustelujen aikataulu

Pirkanmaa 15.1. ap.
Etelä-Pohjanmaa 16.1. ap.
Kanta-Häme 16.1. ip.
Pohjanmaa 21.1. ap.
Varsinais-Suomi 23.1. (ministeri kierroksella)
Satakunta 22.1. ip.
Pohjois-Savo 29.1. (ministeri kierroksella)
Pohjois-Karjala 28.1. ap.
Keski-Suomi 30.1. ap.
Etelä-Savo 30.1. ip.
Pohjois-Pohjanmaa 31.1. (ministeri kierroksella)
Keski-Pohjanmaa 5.2. ip.
Lappi 7.2.
Kainuu 6.2. 
Uusimaa 12.2. ip. (ministeri kierroksella)
Päijät-Häme 13.2. ap.
Kymenlaakso 12.2. ap.
Etelä-Karjala 11.2. ap.

Ministeri Kiurun aluevierailut

Ministeri Kiuru on kiertänyt keskustelemassa sote-uudistuksesta eri puolilla Suomea. Vierailut käynnistyivät marraskuussa 2019. Korona-tilanteen vuoksi maaliskuun viimeiset keskustelut on siirretty myöhempään ajankohtaan. 

Ministerin kierroksen tavoitteet

  • Kertoa alueille hallituksen tahtotila sote-uudistuksessa 
  • Kertoa alueille valmistelun valtakunnallinen tilannekuva
  • Kertoa avattavista valtionavustushauista ja alueellisen valmistelun tuesta 
  • Kannustaa alueita alueelliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön 
  • Saada tietoa alueiden sote-valmistelun tilanteesta 
  • Lisätä alueiden ja ministeriön välistä vuorovaikutusta ja käynnistää yhteistyö uudistuksen valmistelussa

Lisätietoja

johtava asiantuntija Kari Hakari, STM, p. 0295 163 642, [email protected]

ministeri Kiurun erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 0295 163 109, [email protected]