Hyvinvointialueet ja aluevaalit
 

Aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.  Aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Aluevaltuutetun opas tarjoaa kattavan tietopaketin aluevaltuuston ja valtuutettujen tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaltuutettujen ja aluevaaleissa ehdolle asettuvien tietolähteeksi ja työn tueksi.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle. Äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Helsingissä vaaleja ei järjestetä. Helsingin kaupungilla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Näin ollen helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa. Helsingissä kuitenkin järjestetään ennakkoäänestys ja laitosäänestys muiden hyvinvointialueiden äänioikeutetuille.