Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus -ohjelman täydentävään valtionavustushakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Tiedotamme Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydentävän haun avautumisesta heti kun se on mahdollista.
 


Hankehakemuksen valmistelusta aiheutuvat tarpeelliset, kohtuulliset ja todennettavissa olevat kustannukset ovat valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia. Pääsääntöisesti hankkeiden valmistelukustannukset sisällytetään haettavan avustuksen talousarvioon, ja kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan uudelle hankkeelle myönnetystä avustuksesta. Tähän sääntöön STM tekee poikkeuksen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ns. täydentävän haun osalta, koska vuoden 2021 täydentävä haku ja sen mukainen valtionavustus tulevat olemaan samaa kokonaisuutta vuonna 2020 alueella alkaneen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Näin ollen täydentävän hankehakemuksen valmistelusta aiheutuvat kustannukset voidaan merkitä kirjanpidossa tähän samaan hankekokonaisuuteen ja ne voivat sisältyä vuonna 2020 saadun avustuksen maksatukseen.