Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmä

Hyvinvointialueiden perustaminen merkitsee perustavanlaatuista muutosta Suomen julkisessa hallinnossa. Sote-uudistuksessa luodaan kokonaan uusi hallinnon taso, itsehallinnolliset hyvinvointialueet.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta määrittelee hyvinvointialueiden hallinnon, talouden ja tukipalveluiden käynnistämistä. Laissa säädetään mm. hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän perustamisesta, väliaikaishallinnosta, henkilöstön siirroista, omaisuusjärjestelyistä sekä kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta osallistua hyvinvointialueiden perustamisen edellyttämään valmisteluun. Voimaanpanolain mukaiset keskeiset hyvinvointialueita koskevat velvoitteet on koottu sote-uudistuksen alueellisen tiekarttaan.

Voimaanpanolaki määrittelee lainsäädännön tasolla hyvinvointialueita koskevat velvoitteet niiden käynnistymisen yhteydessä. Hyvinvointialueet päättävät miten velvoitteet käytännössä toteutetaan

Valmisteluryhmän tehtävät

  • Tukea järjestämisvastuun siirtoa hyvinvointialueille

  • Huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ajantasaisuudesta

  • Ylläpitää tilannekuvaa alueellisesta valmistelusta

  • Tunnistaa ja jakaa alueellisia hyviä käytäntöjä

  • Tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet

  • Tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu eri ministeriöiden ja alueiden edustajista. Valmisteluryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tarkemmat tiedot valmisteluryhmästä ja sen jäsenistä löydät toimeksiannosta.

Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmän sihteeristö

Puheenjohtajat
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM
Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM
Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies, VM
Jari Mäkäläinen, erityisasiantuntija, VM
Sihteeristö
Tiina Snellman, neuvotteleva virkamies, SM
Fredrik Herse, senior partner, NHG

Lisätietoja

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM, 0295 530 066, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM, 0295 530 177, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Elina Kettunen, suunnittelija, STM, 0295 163 540, etunimi.sukunimi(at)gov.fi