HE 56/2021

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen. 

Hallituksen esitys (HE 56/2021) liittyy sote-uudistukseen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lähinnä tekniset muutokset lainsäädäntöön sen vuoksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja hyvinvointialueet on perustettu. Esitys käsittää muutoksia 109 lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2023.