Väliaikainen valmistelutoimielin (vate)

Lainsäädännön astuessa voimaan alkaa alueellinen toimeenpano. Hyvinvointialueella aloittaa väliaikainen valmistelutoimielin, josta alueen osapuolet ovat yhteisesti sopineet. Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista. Väliaikaisen toimielimen tehtävistä ja rakenteesta määrätään voimaanpanolaissa. Väliaikainen toimielin vastaa toimeenpanosta aluevaltuuston aloitukseen saakka. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja aluevaltuustojen toimikausi käynnistyy maaliskuussa 2022. Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä käytetään lyhennettä vate.

Väliaikaisten valmistelutoimielimien työ käynnistyy viimeistään syyskuussa 2021.

Lisätietoja

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM, etunimi.sukunimi(at)gov.fi