Hyvinvointialueet

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan 1.7.2021, jolloin myös hyvinvointialueet oikeushenkilöinä perustettiin. Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uudenmaan maakunta jakautuu neljään hyvinvointialueeseen ja näiden lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki. Lisäksi HUS-yhtymällä on laissa säädetyt ja HUS-järjestämissopimuksessa sovitut erikoissairaanhoitoon liittyvien tehtävien järjestämisvastuu.