Hyvinvointialueet

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki tulee voimaan 1.7.2021, jolloin myös hyvinvointialueet oikeushenkilöinä perustetaan. Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uudenmaan maakunta jakautuu neljään hyvinvointialueeseen ja näiden lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki. Lisäksi HUS-yhtymällä on laissa säädetyt ja HUS-järjestämissopimuksessa sovitut erikoissairaanhoitoon liittyvien tehtävien järjestämisvastuu.

Väliaikaiset valmistelutoimielimet valmistelevat hyvinvointialueiden toimintaa. Niiden työ käynnistyy viimeistään syyskuussa 2021. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä vastaa HUS-yhtymän perustamisesta.