Hyvinvointialueiden perustaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus 23.06.2021

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021.

Hallitus on esittänyt teknisiä muutoksia useisiin eri ministeriöiden hallinnonalan lakeihin. Lakipaketissa on kyse sote-uudistukseen keskeisesti liittyvien lakien täsmennyksistä ja päivittämisestä. Muutoksia esitettiin kaikkiaan 109 lakiin.

Niin sanotussa SOTE100-esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lakeihin sote-uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä tietojohtamista koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla on tarkoitus päivittää eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Tiedote ja yleisesittelydiat

Faktalehdet

Lisätietoja

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, p. 0295 163 463, etunimi.sukunimi(at)gov.fi