Hyvinvointialueiden valmistelun rahoitus

Valtiovarainministeriö maksaa hyvinvointialueille valmistelurahoitusta, kun hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet on asetettu. Rahoitusta maksetaan valtionavustuksina hyvinvointialueille vuosina 2021 ja 2022. Määrärahaa voi käyttää hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisten valmistelutoimielinten kustannuksiin.

Valtio osoittaa rahoitusta myös HUS-yhtymän valmisteluun. Rahoitus maksetaan vuonna 2021 HUS-sairaanhoitopiirille. Lisäksi valtionavustusta maksetaan Helsingin kaupungille, jonka on eriytettävä kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Lakisääteisten tehtävien valmisteluun hyvinvointialueille, HUS-sairaanhoitopiirille ja Helsingin kaupungille osoitetaan vuonna 2021 valtion rahoitusta yhteensä 14,97 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 määrärahatarpeeksi on arvioitu noin 47,15 miljoonaa euroa.

Rahoituksen vastaanottamiseksi hyvinvointialueiden on toimitettava valtiovarainministeriölle tieto väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja maksun saajatiedot. Ministeriö maksaa valtionavustuksen kullekin hyvinvointialueelle viivytyksettä tietojen vastaanottamisen jälkeen.

Valtionavustus myönnetään vuonna 2021 hyvinvointialueille, HUS-sairaanhoitopiirille ja Helsingin kaupungille alla olevan mukaisesti:

 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1 384 633 euroa
 • Satakunnan hyvinvointialue 638 827 euroa
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue 607 146 euroa
 • Pirkanmaan hyvinvointialue 1 202 361 euroa
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue 557 067 euroa
 • Kymenlaakson hyvinvointialue 457 759 euroa
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue 390 431 euroa
 • Etelä-Savon hyvinvointialue 560 695 euroa
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue 888 910 euroa
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 435 338 euroa
 • Keski-Suomen hyvinvointialue 942 086 euroa
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 656 914 euroa
 • Pohjanmaan hyvinvointialue 613 571 euroa
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 364 775 euroa
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 185 206 euroa
 • Kainuun hyvinvointialue 345 973 euroa
 • Lapin hyvinvointialue 917 650 euroa
 • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 471 826 euroa
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 525 857 euroa
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1 049 007 euroa
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 664 468 euroa
 • HUS-sairaanhoitopiiri 75 000 euroa
 • Helsingin kaupunki 37 500 euroa

Valtio osoittaa sote-uudistuksen alueelliseen täytäntöönpanoon myös muuta rahoitusta. Tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävää rahoitusta koskeva luonnos valtioneuvoston asetukseksi on lausunnoilla 5.8.2021 asti. Muutosten toteuttamisen määrärahatarpeeksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 170 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Valtiovarainministeriön myöntämä valtion rahoitus hyvinvointialueille on käytettävissä lakien voimaantulosta alkaen vuoden 2022 loppuun asti.

Lisätietoja

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos, VM, 0295 530 504, ville.koponen(at)gov.fi