Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri

Hyvinvointialueiden viitearkkitehtuuri kokoaan yhteen hyvinvointialueen toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä ja strategioita sekä hyvinvointialueen toiminnan ja tiedon hallinnan tavoitetilaa. Viitearkkitehtuuri kuvaa tilannetta hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen ja ennen kaikkea palvelujen järjestämisen tasolla.  

Viitearkkitehtuuria on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön kesken ja siihen on haettu näkemyksiä ERVA-alueiden edustajilta, SoteKA-ryhmiltä ja sosiaali- ja tervey-denhuollon ja pelastustoimen uudistuksen kansalliselta ICT-valmisteluryhmältä.
 
Viitearkkitehtuuri on tarkoitettu hyvinvointialueiden valmistelijoiden alueellisen työn pohjaksi ja tueksi auttamaan hahmottamaan hyvinvointialuetta sekä sen toimintaa ja tiedonhallintaa. Viitearkkitehtuuri on luonteeltaan ohjaava ja se toimii myös osaltaan tukena ICT-muutosrahoituksen kohdentamisessa. Sen keskeisin tavoite on luoda edellytyksiä sovittaa valmistelussa yhteen toiminnan kehittämisen, tiedonhallinnan ja ICT:n näkökulmia.

Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan hyvinvointialueeseen liittyviä toimijoita ja niiden välisiä suhteita, hyvinvointialueen tarjoamia palveluja, olennaisimpia toiminnan prosesseja ja niiden välisiä suhteita. Tietoarkkitehtuurissa hahmotetaan päätietoryhmiä, olennaisimpia alueellisia ja kansallisia tietovarantoja sekä tietovirtoja. Tietojärjestelmien osalta hahmotetaan alueen olennaisimpia tietojärjestelmäpalveluita ja havainnollistetaan alueilla olevaa järjestelmäkenttää.

Lisätietoja:

Inari Otonkoski STM, [email protected]

Teemu Luukko SM, [email protected]

Petri Tuominen VM, [email protected]