ICT-valmisteluryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja asiakkaiden palvelujen turvaaminen muutoksessa mahdollisimman vähin häiriöin vaatii kehittämistä, toimenpiteitä ja uusia ratkaisuja myös tukipalveluissa. Muutoksessa on varmistettava johtamista, hallintoa, taloutta ja palveluja tukevien tukipalvelujen sekä välineiden toimivuus ja jatkuvuus.

Tietohallinnon, tiedonhallinnan, tiedolla johtamisen ja ICT:n osalta tarvitaan toimenpiteitä samanaikaisesti kansallisesti, alueiden ja kansallisten toimijoiden välillä ja alueilla. Muutoksen toteuttaminen hallitusti, vaiheittain ja priorisoiden tehdään yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistaminen, hyvinvointialueen perustaminen, edellyttää muun muassa toimivaa kansallista ja alueellista tietopohjaa, tietojohtamisen välineitä, tietojärjestelmäratkaisuja, tiedonhallinnan käytäntöjä, infraa ja toimivaa tietohallintoa.

ICT valmistelun turvaamiseksi perustetaan valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän rooli on ensisijaisesti kokoava kokonaiskuvan rakentaminen ja alueellisen valmistelun ja toimeenpanon tukeminen. Valmisteluryhmän työ kytkeytyy tiiviisti sitä ohjaavan alueellisen valmistelun jaoston muiden valmisteluryhmien työhön. Uudistusta viedään eteenpäin toiminnan muutos edellä, jota ICT osaltaan tukee. ICT valmistelun tarpeet sekä niiden ajallisuus nousevat muiden työryhmien työstä, joita kokoava ICT-valmisteluryhmä kokoaa ja täydentää.

Valmisteluryhmän tehtävät

  • Koota yhteen, täydentää ja kuvata muiden valmisteluryhmien tuottamaa ICT valmistelua
  • Huolehtia sote-uudistuksen tiedolla johtamisen, tietohallinnon, tiedonhallinnan ja ICT:n valmistelun yhteys valmistelun tiekarttaan
  • Tunnistaa ja kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen sekä toimialariippumattoman ICT:n yhteiset sekä toisaalta erilliset ratkaisut
  • Tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita
  • Tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet
  • Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu eri ministeriöiden ja alueiden edustajista. Valmisteluryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tarkemmat tiedot valmisteluryhmästä ja sen jäsenistä löydät toimeksiannosta.

ICT-valmisteluryhmän sihteeristö

johtaja Minna Saario, STM, puheenjohtaja

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, STM

erityisasiantuntija Maarit Hiltunen-Toura, STM

projektipäällikkö Juhana Valo, STM

erityisasiantuntija Petri Tuominen, VM

pelastusylitarkastaja Teemu Luukko, SM

senior manager Tommi Kemppainen, NHG

Lisätietoja

johtaja Minna Saario, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

erityisasiantuntija Maarit Hiltunen-Toura, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi