Miten järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille vaikuttaa valtionavustuksiin?

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Näin ollen sairaanhoitopiirit varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen sekä kuntien järjestämän soten toimitilojen hallinta ja irtain omaisuus siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Samoin siirtyy sopimuksia, elleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi (616/2021, 25 §).

STM:stä on myönnetty ja tullaan lähitulevaisuudessa myöntämään avustusta sairaanhoitopiireille ja kunnille hankkeisiin, joiden on tarkoitus ulottua myös vuoden 2023 puolelle. Avustuksen siirtäminen hyvinvointialueille edellyttää erillistä muutospäätöstä. Tarkemmin ottaen avustuksen siirtäminen edellyttää, että muutosta haetaan, hyvinvointialue antaa suostumuksensa avustuksen siirtoon ja että valtionapuviranomainen tekee päätöksen avustuksen siirtämisestä.

Hyvinvointialue voi pätevästi ilmaista suostumuksensa avustettavan hankkeen siirtämisestä itselleen (tai hankkeen osatoteuttajaksi ryhtymisestä) vasta, kun aluevaltuusto on aloittanut toimintansa. Näin ollen STM arvioi, että muutospäätösten tekoon päästäisiin aikaisintaan kesällä 2022, mahdollisesti syksyllä 2022.

Lisätietoa ja ohjeistusta muutoksesta ja tarvittavista toimenpiteistä annetaan tälle sivulle kevään 2022 kuluessa.

Lisätietoa:

[email protected]