Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä järjestäjätehtävien hoitaminen edellyttää laajaa strategista osaamista. Tämä tarkoittaa koko hyvinvointialueen toiminnan hahmottamista järjestämistehtävänä, mm. toimintarakenteen hahmottamista, ennakointikykyä ja johtamistaitoja. Järjestäjä tarvitsee kykyä hallita ja johtaa järjestämiään palveluita kokonaisuutena ja nähdä integraatiomahdollisuuksia, jotta palvelut muodostavat asiakkaan näkökulmasta toimivan ja yhtenäisen palveluketjun. Lisäksi järjestäjä tarvitsee vahvaa talous ja budjettisidonnaisuuksien ymmärtämistä sekä osaamista. Toimivat tietojärjestelmät mahdollistavat analysoidun tiedon saamisen toiminnasta ja taloudesta, joka mahdollistaa järjestäjän tiedolla johtamisen. Järjestäjän tehtävien hoitaminen edellyttää palveluiden järjestämisosaamisen lisäksi myös riittävästi ymmärrystä palveluiden tuottamisesta.

Valmisteluryhmän tehtävät

  • Tarkastella, kuvata ja kehittää johtamisen ja osaamisen tarpeita, rakenteita ja välineitä tulevilla hyvinvointialueilla
  • Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen johtamisen prosesseja
  • Huolehtia johtamisen ja osaamisen yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
  • Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa
  • Tukea hyvinvointialueen johtamisen kehittämistyötä

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii eritysasiantuntija Antti Kuopila sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu eri ministeriöiden ja alueiden edustajista. Valmisteluryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tarkemmat tiedot Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmästä ja sen jäsenistä löydät toimeksiannosta.

Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmän sihteeristö

erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, puheenjohtaja

yhteyspäällikkö Aija Tuimala, KT

varautumispäällikkö Jussi Korhonen, SM

neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, STM

senior partner Anna Maksimainen, NHG

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Antti Kuopila, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

projektisihteeri Maria Nousiainen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi