Kolumnit

Vauhti kiihtyy valmistelussa – THL:n arvioinnit sote-palveluista kirittävät alueita

29.11.2021 16.34
STM
Nina Knape ja Pekka Rissanen
Hyvinvointialueiden valmistelu kääntyy kohta loppusuoralle, sillä jo reilun vuoden päästä kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat muisto vain. 

Pelastustoimen yhdyspinnat hyvinvointialueella

29.11.2021 13.32
SM
Kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan toimivuus on oleellisen tärkeää hyvinvointialueiden tehtävien järjestämisessä. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jonka toimivuuteen vaikuttaa yhdessä tekeminen.

Hyvinvointialueiden tilannekuvan rakentaminen ja lokakuun tilanne alueilla

26.11.2021 15.00
STM
Mies jonottaa
Tilannekuva kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon etenemisestä kaikilla 21 hyvinvointialueella, Helsingissä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Alueellisen toimeenpanon tiekartta luo pohjan tilannekuvalle, johon alueet päivittävät tiedot etenemisestä kuukausittain. Työn keskeisin tavoite on varmistaa, että jokainen hyvinvointialue pystyy järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueella 1.1.2023 alkaen.

Sote-uudistuksen vaikutuksia kuntien rahoitukseen on arvioitava kokonaisuutena

25.11.2021 15.48
VM
Jani Pitkäniemi ja Tanja Rantanen.
Kunnat ovat tulo- ja menorakenteeltaan keskenään erilaisia, joten sote-uudistuksen vaikutukset kohdentuvat niihin eri tavoin. Valtionosuusjärjestelmään sisältyy suuria tasausmenettelyjä, joilla pyritään hallitsemaan ja rajaamaan kuntakohtaisia muutoksia. Yksittäisten kuntien tulorakenne saattaa muuttua hyvinkin paljon, ja tämä on otettava huomioon talousvalmistelussa, painottavat finanssineuvos Tanja Rantanen ja ylijohtaja Jani Pitkäniemi kolumnissaan.

Tiedätkö, kuinka osallisia alueesi asukkaat ovat? Osallisuusindikaattori auttaa

19.11.2021 13.58
STM
Salla Valtari, Anna Keto-Tokoi ja Lars Leemann
Hyvinvointialueen asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan tarjota sekä alueen hallinnossa että sen palveluissa. Tämän lisäksi palveluilla on keskeinen rooli tukea ihmisten osallisuutta myös muualla yhteiskunnassa.

Sote-uudistuksessa ei saa unohtaa pakolaistaustaisen väestön tarpeita

19.11.2021 13.48
STM
Kuvassa Saija-Liisa Kankaanpää
Saija-Liisa Kankaanpää
Suomen pakolaistaustaisella väestöllä on paljon terveyteen liittyviä haasteita. Sota- ja konfliktialueilla monet ongelmat jäävät tunnistamatta ja hoitamatta. Järkyttävät kokemukset ja niiden lisäksi myöhemmät haasteet Suomessa, kuten rasismi tai huoli perheestä maailmalla, kuormittavat terveyttä entisestään.

Suomalaiset arvostavat julkisesti järjestetyn sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen erittäin korkealle

15.11.2021 13.51
STM
Lähihoitajat käytävällä
Hyvinvointialue saa järjestämisvastuulleen kaksi yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää ja väestön laajasti arvostamaa toimialaa, kirjoittavat Pasi Ryynänen ja Sirkku Pikkujämsä.

Opiskeluhuollon supermarket voi olla kohta täällä!

15.11.2021 7.46
STM
Marke Hietanen-Peltola
Joidenkin asioiden kypsymiseen menee paljon aikaa. Sote-uudistus on yksi niistä. Mutta kärsivällisyys on kannattanut, sillä juuri nyt ollaan niiden mahdollisuuksien ääressä, joita olen vuonna 2016 maalaillut blogissani ”Opiskeluhuolto tarvitsee oman pikku-sotensa”.

Perhekeskustoiminnalla edistetään lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta 

15.11.2021 7.23
STM
Hanne Kalmari, Arja Hastrup, Evaliina Heinonen, Esa Iivonen
Lapsen oikeus osallisuuteen on perus- ja ihmisoikeus, joka on turvattu niin perustuslaissa kuin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Tästä huolimatta osallisuus ja kuuleminen toteutuvat edelleen vaihtelevasti. On varmistettava, että kaikilla lapsille ja nuorilla on aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa sote-palvelujärjestelmän uudistamisen

8.11.2021 13.13
Kuva Mikko Huovilasta keltaisella taustalla.
Uusi järjestämislaki velvoittaa, että tulevia hyvinvointialueita johdetaan mahdollisimman hyvään tietoon perustuen. Tavoitteena on, että laadukkaaseen tietoon perustuvan päätöksenteon avulla palvelut pystytään järjestämään nykyistä paremmin ja takaamaan asukkaille yhdenvertaiset sote-palvelut asuinpaikasta riippumatta. Haaste on suuri ja kehitettävää riittää niin hyvinvointialueiden tietojohtamisen kyvykkyydessä kuin ajantasaisen ja kansallisesti vertailukelpoisen tiedon varmistamisessa.

Työttömien monialaisista palveluista pitää huolehtia rakenteellisten uudistusten valmistelussa

8.11.2021 11.16
STM
Valtaosalla työttömistä on vastassaan monimutkaisia ja toisiinsa kytköksissä olevia työllistymisen esteitä, yksi tai useampia. OECD:n tutkimusraportin mukaan (2020) Suomessa näitä ovat erityisesti työkykyyn, kannustimiin ja työn hakuun liittyvät esteet. Erityisen vaikeaksi tilanteen kokevat ne ihmiset, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä vuoden tai pidempään.

Muutospuheesta johtamistyöhön

1.11.2021 10.18
STM
Muutoksesta ja sen johtamisesta on monen mielestä puhuttu jo liikaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyen. Itse ajattelen, että johtamispuhetta ei ole koskaan liikaa, mutta konkretiaa puheeseen voi kyllä lisätä, kirjoittaa yhteyspäällikkö Aija Tuimala Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä.

Reilu vuosi aikaa h-hetkeen: ehditäänkö kaikki välttämätön tehdä?

28.10.2021 13.15
VM
Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen ja Teemu Eriksson
vas. Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen ja Teemu Eriksson
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointi-alueiden järjestämisvastuulle noin kolmensadan työpäivän päästä. Valmisteluun käytössä olevaa aikaa vähentää tästäkin vielä muun muassa loma-ajat.

Strategia määrittää hyvinvointialueen tavoitteet

20.10.2021 11.16
Tyttö ojentaa käden ylös
Hyvinvointialueiden valmistelu on täydessä vauhdissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon onnistumista voidaan tarkastella kyvykkyyden vähimmäistason ja tavoitteiden saavuttamisen näkökulmista, kirjoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon parissa työskentelevät Helena Tolkki ja Eveliina Pöyhönen.

Yhdyspintojen rakentaminen Pirkanmaalla etenee yhdessä tehden

28.9.2021 14.33
Kuvassa Oskari Auvinen ja taustalla kesäistä Suomen luontoa.
Pirkanmaa aloitti hyvinvointialueen rakentamisen vauhdikkaasti. Väliaikainen toimielinkin piti ensimmäisen kokouksen jo muutaman tunnin kuluttua lain voimaantulemisesta. Pirkanmaan hyvää etenemisvauhtia selittää näkemykseni mukaan se, että sote-uudistuksen aiemmissakin vaiheissa kuntien ja valmistelun välinen yhteys on pidetty tiiviinä. Vaikka sote-uudistusta koskevan lakipaketin hyväksyntä ei kaikkialla Pirkanmaalla hurraahuutoja herättänyt, nähtiin toimivan yhteistyön arvo jo lähtötilanteessa, kirjoittaa Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Miten tehdä näkymätön näkyväksi? Menetelmät ja kirjaaminen tukevat perustason mielenterveystyötä 

27.9.2021 12.40
STM
Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola
Perustason mielenterveystyö tuntuu olevan vaikeammin tunnistettavissa ja löydettävissä kuin syysmetsän kantarellit. Kuten sieniä voi etsiä vääränlaisesta maastosta, voi perustason mielenterveystyötä etsiä diagnoosirekistereistä. Saalista ei juurikaan kerry. Sienimetsällä voi helposti myös katsoa liian kauas tai jopa huomaamattaan talloa satoa.

Nykyrakenteiden siirtäminen sellaisenaan hyvinvointialueille ei ole ratkaisu

23.9.2021 14.38
STM
Nainen ja tabletin näyttö.
Uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden siirtää koko järjestelmän painopiste resurssit imevästä reagoinnista aidosti ennaltaehkäisyyn, kirjoittaa projektijohtaja Anna Maksimainen.

HTT – hallinto, talous ja tukipalvelut vai Hyvin Tärkeät Työt

14.9.2021 13.46
VM
Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen, Teemu Eriksson
vas. Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen ja Teemu Eriksson
Hyvinvointialueiden hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmä on käynnistänyt syksyn työskentelynsä uudenlaisessa tilanteessa. Suuri osa ensimmäisestä kokouksesta kului kesän jälkeen mukaan liittyneiden uusien jäsenten esittelyihin mikä ehkä kuvastaakin tilannetta alueilla – alueet järjestäytyvät uudelleen ja toiminta on nyt toden teolla lähdössä käyntiin.

Palveluiden järjestämisen mahdollisuudet hyvinvointialueilla

8.9.2021 13.57
STM
Pari kuukautta on kulunut siitä, kun eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta hyvinvointialueille. Uudistusta odotettiin kauan, mutta sen läpimeno tuli silti monelle eteen hieman yllättäen – tapahtuuko tämä todellakin viimein?

Poistetaan potilaat!

2.9.2021 14.55
STM
Erikoislääkäri Antti J. Saari
Sote-uudistuksen alla ja sisällä ehdotan ajatusleikkiä. Ryhdyn siihen omasta aloitteestani.

Digiloikka Keski-Suomen sote-palveluissa: palvelua kotisohvalle 24/7

18.8.2021 13.42
STM
Projektipäällikkö Sari Nurmivaara
OmaKS.fi eli Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus avattiin Jyväskylän julkisten terveysasemien, Hankasalmen ja Uuraisten asiakkaiden käytettäväksi toukokuun lopulla 2021.

Sosiaalihuolto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa on monialaista ja vaikuttavaa toimintaa

16.8.2021 12.00
Heidi Muurinen ja Eeva Liukko
Asiakkaiden tarvitsema joustava ja oikea-aikainen apu edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pelaavat hyvin yhteen. Yhteistyö edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuutta. Siksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset perustuvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen kumppanuuteen.

Mielenterveys on yhteinen pääomamme

10.8.2021 14.03
STM
Ylilääkäri Outi Linnaranta.
Mielen hyvinvointi on keskeinen niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnalle. Se on yhteistä pääomaa, johon kannattaa investoida. Tällä hallituskaudella mielenterveyteen on panostettu historiallisen paljon.

Uusi toimintamalli sulatti terveysaseman jonot: henkilöstö ratkoo arjen ongelmat yhdessä ja itsenäisesti

3.8.2021 9.04
STM
ylilääkäri Tiina Määttä
Urjalan terveysaseman kokemusten perusteella perusterveydenhuollon haasteisiin yksi ratkaisu löytyy läheltä – henkilöstön asiantuntemuksesta, luovuudesta ja osaamisesta.

Kohti sote-uudistusta: havaintoja matkan varrelta

15.7.2021 11.06
STM
Ylilääkäri Heli Mattila retkeilemässä.
Olimme vuokranneet veneen. Ison ja nopean, täynnä tekniikkaa ja suorituskykyä. Näihin ominaisuuksiin nojaten olimme jo luoneet reittisuunnitelman järviretkeilyyn aurinkoisena vapaapäivänä.

Vammainen asiakas antaa tärkeää tietoa rakenteelliseen sosiaalityöhön

14.7.2021 10.52
STM
Erityisasiantuntija Päivi Hömppi.
Vammaissosiaalityö rakentuu vammaispolitiikalle, jonka periaatteita ovat oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Rakentamassa näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa

29.6.2021 14.44
STM
Aluekoordinaattori Miia Ståhle.
Kuva: Liia Pienimäki
Olen saanut olla aitiopaikalla mukana muutoksessa ja rakentamassa uudenlaista palapeliä, jota ei tehdä purettavaksi vaan pysyväksi.

ICT-muutoksissa paljon työtä hyvinvointialueilla – valmisteluryhmästä tukea toimeenpanoon

29.6.2021 9.25
ICT-muutokset ovat yksi laaja valmistelun tehtäväkokonaisuus tuleville hyvinvointialueille.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko:
Koronan jälkeinen aika vaatii pitkäjänteistä päätöksentekoa

29.6.2021 9.00
VM
Valtiovarainministeri Annika Saarikko.
Koronan jälkeisessä ajassa päättäjien aikajänteen täytyy muuttua. Korona-ajassa elettiin kuukausi ja välillä jopa viikko kerrallaan. Nyt tarvitsemme pitkäjänteisyyttä ja näkymää yli tämän hallituskauden.

Vihdoinkin: Sote-uudistus läpi eduskunnasta (ja saamme käynnistää toimeenpanon)

24.6.2021 10.52
Kuvassa Kari Hakari
Onhan tätä odotettu. Ja aika monta vaalikautta siihen meni. Mutta nyt se on totta. Sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan ”leveämmille harteille” hyvinvointialueille, jotka pystyvät nykyistä paremmin järjestämään asiakaslähtöiset palvelut kaikille kansalaisille kaikkialla Suomessa. Vaikea, välillä lähes mahdottomalta tuntunut työ on saatu nyt tehtyä.

Kivun Kera -hoitomalli siirtää kivun hoidon painopisteen perusterveydenhuoltoon

21.6.2021 13.52
STM
Kysyin muutama vuosi sitten kipulääketieteen professorilta Eija Kalsolta neuvoa, mistä perusterveydenhuollon kivun hoidon kehittäminen kannattaisi aloittaa. Olin Keravan kaupungin noviisi terveyspalvelujen johtaja ja aavistelin, että kipupotilaamme eivät saa niitä näyttöön perustuvia hoitoja, joihin heillä on oikeus.

Nuorten lisääntyneeseen mielenterveysavun tarpeeseen vastataan näyttöön perustuvin menetelmin  

18.6.2021 8.23
STM
Ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä
Nuorten  psyykkinen pahoinvointi, mielenterveysoireilu ja koettu avun tarve ovat pandemia-aikana entisestään lisääntyneet. Kouluterveyskyselyn tuoreet tulokset osoittavat erityisesti nuorten tyttöjen ahdistuneisuuden yleistyneen voimakkaasti: jopa kolmannes tytöistä raportoi kyselyssä keskivaikeaa tai vaikeaa ahdistuneisuutta.  

Helsingin mielenterveyspalveluissa panostuksia varhaiseen tukeen: miepit, lyhytterapia ja kohta terapiatakuu

15.6.2021 11.22
STM
Apulaispormestari Sanna Vesikansa
Mielenterveyspalveluiden saatavuus on noussut viime vuosien aikana erittäin paljon keskustelua herättäväksi aiheeksi. Käynnissä on selvästi myös muutos asenteissa. Yhä useampi hakeutuu palveluihin ja monet ovat kertoneet avoimesti terapiassa käynnistä. Toisaalta myös terapiaan pääsyn vaikeudesta on kirjoitettu paljon.

Helposti ja hauskasti – yhteinen hoivakotiportaali Länsi-Uudellemaalle 

14.6.2021 13.13
STM
Vasemmalta Arja Soivuori, Johanna Mätäsaho ja Salla Kälkäinen
Pääosassa sinä!  Länsi-Uudellamaalla me sote-ammattilaiset tulemme töihin, jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin. Arvolupauksemme ”pääosassa sinä” tarkoittaa ikääntyneiden palveluissa esimerkiksi sitä, että ikääntynyt voi itse valita haluamansa hoivakodin, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista.

Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla kohti suunnitelmallisempaa tiedonhallinnan ohjausta sekä parempia sote-palveluita

3.6.2021 12.00
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämistarpeita on koottu kevään 2021 aikana eri sidosryhmiltä. Tavoitteena on ollut tehdä yhteistyötä ja käynnistää vuoropuhelua: saada sidosryhmien ääni kuuluviin ja tarpeet tietoon, jotta tiedonhallinnasta saataisiin suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa ja jotta sote-palveluista saataisiin entistä parempia.

Yhdyspinnat soten ja pelastustoimen uudistuksessa

1.6.2021 13.25
Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa oleellinen kohta on kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liittymäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Vaikka yhdyspinnat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vuoksi enemmän esillä kuin aiemmin, mikään uusi keksintö tämä ei ole. Yhdyspintoja on jo nyt sekä kuntaorganisaatioiden sisällä, että alueellisten toimijoiden ja kuntien välillä. Toiminnallisia yhdyspintoja syntyy myös hyvinvointialueen ja YTA-alueen kolmannen sektorin ja yksityisten tuottajien toiminnassa.

Miksi asiakas tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista?

31.5.2021 10.02
STM
Varasin ajan lääkärille sähköisesti ja asioin etänä kuvayhteyden avulla. Palvelutarpeeni oli yksinkertainen, saamani hoito-ohje selkeä ja ongelmani oli ratkaistavissa yhden ammattilaisen yhteydenotolla. Sain apua ja olin tyytyväinen palveluun. 

Toimeenpanon tiekartasta tukea hyvinvointialueiden rakentamiseen

26.5.2021 11.32
Mies kävelemässä rappusia ylöspäin
Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua on käynnistelty viiden valmisteluryhmän työskentelyn kautta. Nämä valmisteluryhmät toimivat alueellisen valmistelun jaoston alaisuudessa ja tukevat osaltaan alueita valmistautumisessa varsinaiseen toimeenpanoon. Valmisteluryhmät ovat johtamisen ja osaamisen, hallinnon talouden ja tukipalveluiden, järjestämisen, yhdyspintojen sekä ICT-kokonaisuuden ryhmät. Alueellisen toimeenpanon tiekartan seuraava versio valmistuu kaikkien valmisteluryhmien osalta kesäkuun aikana, mutta jo sitä ennen alueet voivat hyödyntää tiekarttaluonnoksia vapaaehtoisen valmistelun tukena.

”Jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin”: paremmat palvelut yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa

24.5.2021 11.41
STM
Kun kymmenen kuntaa lyö sote-hynttyitä yhteen, kannattaa nojata parhaaseen kokemukseen ja näkemykseen. Siksi meille Länsi-Uudenmaan soten rakentajille oli alusta lähtien selvää, että määrittelemme tavoitteet ja suunnittelemme palvelut yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa.

Ensiaskeleita tiedolla johtamisesta ensihoitopalvelussa

5.5.2021 12.17
Ensihoito on nimensä mukaisesti usein ensimmäinen ja kriittisin osa terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Potilaan päivystykselliseen hoitoon ja siihen liittyvään päätöksentekoon osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja palveluntuottajia, kuten hätäkeskuspäivystäjiä, Päivystysapu 116 117, ensihoitopalvelun henkilöstö, sosiaalipäivystäjiä, kotihoivan- ja hoidon ympärivuorokautinen henkilöstö, terveysasemien henkilöstö sekä ympärivuorokautisia päivystysyksiköitä.

Rakenteellinen sosiaalityö ja tieto

4.5.2021 7.26
STM
Rakenteellisen sosiaalityön ytimessä on tiedon tuottaminen. Suomen kielen tietää-sanan juuret ovat ilmeisesti vanhemmassa tie-sanassa, jälkien muodostaman uran seuraamisessa tai tien tuntemisessa. Millaisista jäljistä rakenteellisen sosiaalityön tiedonpolku muodostuu ja minne sitä pitkin kuljetaan?

Pystymmekö ammattilaisina parempaan?

20.4.2021 9.26
STM
Valmistuin lääkäriksi 1990-luvulla laman kynnyksellä. Matkan varrella olen työskennellyt monenlaisissa työympäristöissä ja -yhteisöissä ja oppinut paljon kliinisiä taitoja. Kun mietin työurani oivalluksia, merkittävimmät niistä tulevat kuitenkin kliinisten taitojen ulkopuolelta. Yksi oivallus on, että minun ei tarvitsekaan ratkaista kaikkea itse. 

Palapelin kokoaminen on aloitettu

19.4.2021 11.13
STM
Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on aloitettu. Valmistelussa on paljon yhteyksiä palapelin kokoamiseen. Pieniä ja isoja palasia on paljon, ja ne pitäisi kaikki saada mahtumaan mukaan ja toimimaan yhteen. Vaikka tavoitekuva on selkeä, haasteena on, että lopullista palojen määrää ja muotoa emme vielä tiedä. Jostain on kuitenkin aloitettava.

Ville-Veikko Ahonen, Teemu Eriksson ja Antto Korhonen:
Katse kohti hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden suunnittelua

15.4.2021 11.06
VM
Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen ja Teemu Eriksson
vas. Ville-Veikko Ahonen, Antto Korhonen ja Teemu Eriksson
Sote-uudistuksessa eletään jännittäviä hetkiä. Jos hallituksen esittämä lainsäädäntöpaketti eduskunnassa hyväksytään, käynnistyy hyvinvointialueiden toiminta kuumimpien kesähelteiden keskellä, nopeimmillaan heinäkuussa 2021. Tällöin perustettaisiin 21 hyvinvointialuetta ja niille asetettaisiin väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden tehtävänä olisi käynnistää uudistuksen toimeenpano alueilla.

Sote-palvelua omalla äidinkielellä

13.4.2021 9.15
STM
Ring ring! Hei, olet soittanut kuntaan A. Paina 1, jos haluat palvelua suomeksi. Paina 2, jos haluat palvelua ruotsiksi.

Yhteistyö on ainoa tapa saada aikaan laajasti vaikuttavia ja kestäviä digitaalisia ratkaisuja

9.4.2021 12.31
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ja toiminnallinen uudistus ovat etenemässä kokonaisuutena hallitusohjelmassa suunnitellulla tavalla. Uudistuksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja tehtävää on paljon, sekä kansallisesti ja alueellisesti että erityisesti alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken.

Päijät-Soten pilotissa farmaseutti osallistuu avosairaanhoidon potilaan lääkehoitoon 

8.4.2021 11.39
STM
Farmaseutti Päivi Hettula ja asiantuntijalääkäri Niko Korpi
Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lääkehoitopilotin tavoitteena on edistää avosairaanhoidon potilaiden tehokasta, turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa. Pilotissa kehitetty avosairaanhoidon farmaseutin toimintamalli on uutta Suomessa.

Huono-osaisten ongelmat heikoiten ratkaistavissa?  

1.4.2021 14.38
STM
Tuoreessa vuoden 2021 Sosiaalibarometrissa havaittiin merkittävä epäsuhta siinä, miten vaikeimmassa asemassa olevien asiakasryhmien palvelutarpeisiin pystyttiin vastaamaan pandemiatilanteessa heikoiten.

Meidän, teidän vai kaikkien sote-uudistus?

31.3.2021 8.19
STM
Valmistelussa olevalla sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksella on toteutuessaan suuri vaikutus paikallisen ja alueellisen tason toimintaan. Hyvinvointialueiden perustaminen muuttaa kuntien roolia ja tehtäväkenttää. Uudistamistyössä on tärkeää huomioida kuntien ja alueiden keskinäinen erilaisuus. Hyviä tuloksia voidaan saada aikaan monin eri tavoin.

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus rakentuvat yhteistyöllä – siksi niitä toimeenpannaan sote-uudistuksessa

29.3.2021 11.49
STM
Kuvassa on johtaja Taru Koivisto
Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat jo yli vuoden ajan kytkeytyneet yhteen enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin. Koronaepidemiassa on tarvittu ja tarvitaan yhä yhdessä tekemistä hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

Iso satsaus nuorten mielenterveyteen – sadat opiskeluhuollon ammattilaiset kouluttautuvat uuteen malliin

24.3.2021 11.41
STM
Kuvassa aluekoordinaattori Miia Ståhle, ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola ja apulaisylilääkäriNoora Seilo
Vuosi sitten kaikissa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisissa hankkeissa mietittiin, miten auttaa nuoria voimaan paremmin. Käynnistyi historiallinen yhteiskehittämisen hanke, jossa mukana on peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon toimijoita yliopistosairaaloita myöten.

Entten tentten teelikamentten - kuka hoitaisi lasten ja nuorten mielenterveyttä perustasolla?

12.3.2021 8.20
STM
Ekaluokkalaisen Sonjan on ihan pakko pestä käsiä monta kertaa päivässä. On hienoa oppia lukemaan, mutta ruokakaupan lehtilööpit pelottavat. Nukkumaan mennessä mielessä on monta murhetta eikä nukkumatti tule. Kaikki on solmussa ja se tuntuu vatsassa asti. Tilanne on jatkunut pitkään, ja vanhemmat ovat huolissaan. Onneksi Sonjalle ja perheelle on apua tarjolla, vai onko?

Uusi sote toimii jo Päijät-Hämeessä

11.3.2021 15.40
STM
Pekka Timonen ja Marina Erhola
Sosiaali- ja terveydenhoitouudistusta on rakennettu monen vaalikauden ajan, seitsemän eri hallituksen toimesta. Marinin hallituksen sote-esityksen kohtalo on nyt eduskunnan käsissä, ja ratkeaa kesään mennessä. Lakiesitys ei ole ongelmaton, mutta Päijät-Hämeen esimerkki kertoo, että uudistus on kokonaisuutena tarpeellinen ja toteutettavissa.

Maakuntaveron ja tehtävien valmistelua jatkettava yhteensovitettuna

11.3.2021 11.55
VM
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
Hallitusohjelman mukainen, laaja selvitystyö maakuntaverosta on valmistunut. Kyse on merkittävästä selvityksestä. Vaikka maakuntaverosta on keskusteltu aktiivisesti jo kahdella hallituskaudella, tähän mennessä uudesta verosta ja sen vaikutuksista ei ole ollut asiantuntija-arvioita saatavilla. Kiitän maakuntaverokomiteaa ja mietinnön valmistelutyöhön osallistuneita virkamiehiä perusteellisesta työstä.

Näkymiä Etelä-Karjalasta koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden toteutuksesta sote-organisaatiossa

10.3.2021 15.15
STM
Opiskeluhuollon koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluilla edistetään lasten ja nuorten oppimista, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologien ja -kuraattorien palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa yhteydenotto on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi oppilaille ja huoltajille. Palveluille on ominaista, että ne ovat myös sijainniltaan helposti saavutettavissa: lapset ja nuoret kohdataan heidän omassa tutussa kouluympäristössään.

Sote-uudistus: Oman palvelutuotannon vaade kahden tulen välissä

1.3.2021 10.29
STM
Sote-uudistuksen lakiesityksessä ehdotetaan, että hyvinvointialueella olisi oltava riittävästi omaa palvelutuotantoa. Tämä vaatimus näyttää joutuneen kahden tulen väliin. Yksityiset palvelutuottajat katsovat, että esitys rajoittaisi merkittävästi ostopalvelumahdollisuuksia. Julkiset järjestäjät katsovat, erityisesti Pirkanmaalla, että julkisen omaan palvelutuotantoon tulisi laskea myös julkisomisteiset yhtiöt eikä julkisen toiminnan yhtiöittämiselle tulisi asettaa rajoja. Molemmat maalaavat uhkakuvia, että riittävän oman tuotannon vaade joko vaarantaa palvelujen saatavuuden tai romuttaa palvelujen kustannustehokkaan hoitamisen. Sääntely on lisäksi leimattu puhtaasti ideologiseksi.

THL tukee tulevaisuuden sote-keskusten kehittämistä myös arvioinnin avulla

19.2.2021 11.13
STM
Heidi Muurinen (vas.), Laura Parviainen ja Juha Koivisto
Arvioimme THL:ssä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden alueellisen lähtötilanteen. Kokosimme alueelliset tiedot myös yhteiseksi valtakunnalliseksi tilannekuvaksi.

Sote-uudistus – kohti toimeenpanoa

15.2.2021 12.24
STM
Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus nytkähti eteenpäin, kun hallitus sai joulukuussa esityksensä valmiiksi ja lähetti sen eduskunnan käsittelyyn. Eduskunnassa mietintövaliokuntana toimiva sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä muut asiaa käsittelevät valiokunnat ovat jo käynnistäneet HE:n käsittelyn. Asiantuntijakuulemiset ovat kovassa vauhdissa ja ainakin nyt näyttää hyvältä aikataulujen suhteen.

Toivo-ohjelma saavutti tavoitteensa haasteellisista olosuhteista huolimatta vuonna 2020

14.1.2021 14.26
Toivo-ohjelmassa otettiin suuria harppauksia eteenpäin viime vuonna. Maailmanlaajuinen pandemia osoitti tiedolla johtamisen välttämättömyyden.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen:
Rakenteita uudistava hallitus

18.12.2020 10.50
Moni talouspolitiikan seuraaja on vaatinut hallitukselta rakenneuudistuksia määrittelemättä sitä, mitä niillä tarkemmin ottaen tarkoittaa. Valtiovarainministeriölle rakenneuudistukset ovat politiikkatoimenpiteitä, joilla lisätään työvoiman tarjontaa ja tuetaan tuottavuuden kasvua. Ne ovat eri asia kuin suorat menojen leikkaukset tai verojen kiristykset, vaikka molemmilla julkisten talouden kestävyyttä voidaan parantaa.

Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu

15.12.2020 13.46
Johanna Ahvalo
Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu (Tapani Tölli). Ja tämä on, tässä tapauksessa, Siun soten terveysasemien, tulevaisuuden sote-asemien, toiminnan muutos ja kehittäminen. Tiimimalli on yksi Siun soten tulevaisuuden sote-keskushankkeen kruununjalokivistä.

Olisiko aika vahvistaa terveyssosiaalityön asemaa?

10.12.2020 9.57
Anu Niemi ja Miia Ståhle
Monet varmastikin toivovat, että jo 1970-luvulla kansanterveyslain säätämisen yhteydessä alkanut kehittämisen ympyrä yhteen sovitetuista ja integroiduista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vihdoin voisi sulkeutua: löytäisimme tavat tehdä sujuvaa, asiakaskeskeistä ja monialaista työtä yhdessä.

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen käsikirja on tarkoitettu kovaan käyttöön

2.12.2020 14.24
Merja Lyytikäinen
THL on julkaissut käsikirjan, jonka avulla voi mallintaa, ohjata ja seurata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. Käsikirja on syntynyt yhteiskehittämisen tuloksena moniammatillisessa verkostossa, jossa oli mukana laajasti sote-alan ammattilaisia ja tutkijoita.

Sote-tiedon uudet mahdollisuudet

24.11.2020 15.10
Tiedon roolia ja merkitystä on kiinnostavaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Tämän päivän maailmassa menestys perustuu tiedon jakamiseen tiedon keskittymisen sijaan. Lokakuun lopussa sosiaali- ja terveysministeriö järjesti kansallisen verkkotapahtuman ”Mikä muuttuu, kun sote-toimintoja johdetaan tiedolla”. Tapahtuma kiinnosti yli 300 kunta- ja sote-alan päättäjää, sote-ammattilaista ja viranomaista ympäri Suomea.

Ylijohtaja Jani Pitkäniemi ja finanssineuvos Tanja Rantanen:
Sote-rahoitusmallin jatkuva kehittäminen on välttämätöntä

3.11.2020 17.05
VM
Ylijohtaja Jani Pitkäniemi ja finanssineuvos Tanja Rantanen
Pääministeri Marinin hallituksen ehdottamalla sote-uudistuksen rahoituskokonaisuudella pyritään turvaamaan hyvinvointialueiden ja kuntien kyky järjestää jatkossakin laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut. Uudistuksen aiheuttamia suuria alue- ja kuntakohtaisia muutoksia pehmennetään mittavin ja ajallisesti pitkin siirtymäjärjestelyin, joita on paranneltu lausuntopalautteen perusteella.

Innokylä sote-keskusten kehittämisen tukena

28.9.2020 13.26
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten käytännön kehittämistyö on parhaillaan käynnistymässä. Innokylä on mukana tukemassa tätä työtä tarjoamalla sparrausta yhteiskehittämiseen ja kokoamalla kehittämisen tulokset yhteen paikkaan.

Mitä hankehakemukset kertovat sote-maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä?

21.9.2020 7.21
Löytyykö Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankehakemuksista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) rakenteiden ja toimien kuvauksia?

Tulevaisuuden sote-keskuksissa työskentelee tyytyväisiä asiantuntijatiimejä

3.7.2020 12.22
STM
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen eri puolilla Suomea sai vauhtia sosiaali- ja terveysministeriön kesäkuun lopussa myöntämistä valtionavustuksista.

Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula:
Valtion piikki ei ole sote-uudistuksessa auki

15.6.2020 15.55
VM
Maria Kaisa Aula
Sote-uudistuksen tavoitteena on sekä palveluiden nykyistä parempi yhdenvertaisuus että kustannusten kasvun hillintä. Sote-maakuntien uusi rahoitusmalli edistää molempia tavoitteita. Vaikka tiukkaa menokehityksen ”pakkopaitaa” ei uuteen sote-malliin sisälly, ei myöskään ”piikki” ole valtion puolelta auki.

Palvelukokonaisuudet ja -ketjut rakentavat sote-integraation

15.6.2020 11.15
STM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä käytännön sote-asiantuntijat eri puolilta Suomea käynnistivät keväällä 2018 palvelukokonaisuuksien ja ketjujen kehittämisverkoston. Verkostoa kutsutaan pkpk-verkostoksi.

Tulevaisuuden sote-keskuksissa palveluketjut pelaavat

5.6.2020 12.55
STM
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä tapahtuu paljon lähivuosien aikana. Viime vuosina tehtyä alueellista kehittämistyötä, pitkään käytössä olleita hyviä toimintamalleja ja uusia avauksia on koottu yhteen, kun tulevien maakuntien toimijat ovat työstäneet visioitaan ja suunnitelmiaan siitä, miten rakentuvat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset.

Ministerit Kiuru ja Pekonen: Nyt on kuntoutuksen uudistuksen aika

27.5.2020 9.15
STM
Kuntoutuksen uudistamiskomitea sai työnsä päätökseen parisen vuotta sitten. Tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, jolla vahvistetaan kuntoutujaa pärjäämään omissa toimintaympäristöissään.

Juha Koivisto (THL):
THL seuraa ja arvioi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutumista

12.5.2020 13.43
STM
Juha Koivisto
THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista sekä arviointitulosten julkaisemisesta. THL:n toteuttama seuranta ja arviointi on niin sanottua kehittävää arviointia, jonka tarkoituksena on tukea alueilla tehtävää kehittämistoimintaa hyötytavoitteiden suuntaisesti.

Anu Muuri ja Anu Niemi (THL):
Peruspalvelujen kehittämisen aika on juuri nyt

23.4.2020 9.44
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa STM vastaa ohjelman kansallisesta ohjauksesta sekä sen toteutusta tukevasta valtionavustuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastaa ohjelman toimeenpanon tuesta. THL tarjoaa asiantuntija-apua hankkeiden toteutuksesta vastaaville toimijoille eri alueilla.

Antti Kuopila (STM) ja Antto Korhonen (VM):
Yhteistä tilannekuvaa rakentamassa

8.4.2020 15.21
Antti Kuopila ja Antto Korhonen
Vaikka tässä ajassa korona vie lähes kaiken huomion, pyrimme samaan aikaan jatkamaan myös normaalia elämää. Tähän sosiaali- ja terveysministeriön toiminnassa kuuluu muun muassa vuorovaikutuksen lisääminen alueiden kanssa.

Ilpo Helismaa (SM):
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen

2.4.2020 10.45
Sote-uudistuksen yhteydessä uudistetaan myös pelastustoimen hallintoa, ohjausta ja rahoitusta - kyse ei siis ole pelkästään sosiaali- ja terveystoimea koskevasta hankkeesta.

Kari Hakari
Toimeenpano ratkaisee

20.3.2020 10.15
STM
Kari Hakari
Tätä kirjoittaessani on kulunut vähän yli vuosi siitä, kun edellinen sote-yritys kaatui. Puolen vuoden hiljaiselon jälkeen uusi hallitus käynnisti uuden sote-uudistuksen valmistelun ja nyt ollaan jo täydessä vauhdissa. Edellisistä epäonnistumisista on otettu opiksi ja aika paljon edellisestä lainvalmistelusta on myös voitu ottaa uuden lainvalmistelun pohjaksi. Onneksi.

Minna Saario: Hankalat digipalvelut harmittavat – yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia pyritään parantamaan

6.3.2020 9.54
STM
Hyödytön tai toimimaton digipalvelu harmittaa, vie aikaa, turhauttaa ja aiheuttaa joskus vahinkoakin. ICT-teollisuus ja sen tarvitsema tiedonhallintaosaaminen on vielä nuori toimiala, mikä näkyy myös tuloksissa. Monet digipalvelut eivät toimi niin kuin ihmiset odottavat. Varsinkaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ei pitäisi olla huonosti toimivia tai hankalia digipalveluja.

Juhana Valo:
Toivo-ohjelma käynnistyi odottavissa tunnelmissa

20.2.2020 16.56
STM
Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnille. Toivo-ohjelman tavoitteena on se, että maakunnat voivat johtaa ja seurata palvelutuotan­toa ajantasaisen ja laadukkaan tiedon avulla.

Pasi Pohjola (STM) ja Pekka Rissanen (THL)
Maailma muuttuu - myös sote-järjestelmän on muututtava

10.1.2020 17.17
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset perusteet ovat pysyneet jo useamman hallituksen osalta samoina: väestö ikääntyy ja tarvitsee enemmän palveluja, palvelut ovat hajallaan, ihmisiä hoidetaan osin väärässä paikassa ja väärään aikaan.

Pasi Pohjola (STM) ja Pekka Rissanen (THL)
Maailma muuttuu - myös sote-järjestelmän on muututtava

8.1.2020 17.28
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset perusteet ovat pysyneet jo useamman hallituksen osalta samoina: väestö ikääntyy ja tarvitsee enemmän palveluja, palvelut ovat hajallaan, ihmisiä hoidetaan osin väärässä paikassa ja väärään aikaan.

Pasi Pohjola:
Paikallisesta sote-datasta kansalliseen näkemykseen – yhteistyö tietojohtamisessa vahvistaa kaikkia toimijoita

30.4.2019 12.16
STM
Onko sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelu asiakkaan näkökulmasta toimiva ja tuottaako se tavoiteltua terveyshyötyä? Onko palvelun toteuttaminen kallista vai halpaa?

Kirsi Varhila:
Tiedä ensin, johda sitten

1.3.2019 10.12
STM
Maailmassa on informaatiota enemmän kuin koskaan aiemmin. Jopa niin paljon, että välillä on vaikeuksia erottaa, mikä informaatio on kulloinkin käyttökelpoista ja hyödyllistä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen:
Sote-uudistus auttaisi kuntatalouteen

15.2.2019 14.03
VM
Anu Vehviläinen.
Tällä viikolla julkistettiin ennakkotietoja kuntien viime vuoden tilinpäätöksistä. Kuntatalous heikentyi viime vuonna selvästi, kun vertailukohteena on edeltävä vuosi 2017, joka oli kuntien talouden kannalta ennätyksellisen hyvä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen:
Kunnilla on iso rooli vanhustenhoidossa

7.2.2019 11.04
VM
Anu Vehviläinen.
Kunnat vastaavat Suomessa monista peruspalveluistamme. Viime viikkojen vanhustenhoitoa koskevassa keskustelussa on käyty paljon läpi yksityisten hoitokotien tilannetta sekä valtion ja kuntien vastuuta asiassa. Kuntien rooli vanhustenhoidossa liittyy järjestämiseen, tuottamiseen, rahoittamiseen, hankintaan ja valvontaan.

Antti Kuopila ja Lotta Mattsson:
Kuntien ja maakuntien väliset yhdyspinnat tapetille

31.1.2019 16.09
VM
Antti Kuopila ja Lotta Mattsson.
Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja selvitetään projektissa. Yhdyspintatyön tekeminen näkyväksi palvelee maakuntien ja kuntien asukkaita ja asiakkaita. Heidän kannaltaan on merkittävää, ettei palveluissa ole päällekkäisyyttä tai epäjatkuvuutta.

Raija Volk:
Sote-keskusten korvausmallia on kehitettävä jatkuvasti – oppia THL:n tutkimuksesta

23.1.2019 14.19
STM
Tärkeä osa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on palveluntuottajien korvausjärjestelmän luominen ja sen jatkuva kehittäminen. Toimivalla mallilla varmistetaan, että palveluntuottajien on kannattavaa hoitaa kaikenlaisia asiakkaita ja kustannukset pysyvät hallinnassa.

Kirsi Varhila:
Leikkaustoiminnan kriteerit ovat kaikille samat

9.1.2019 15.37
STM
Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua yksityisten yritysten roolista kiireettömissä leikkauksissa. Tästä on annettu juuri hallituksen lakiesitys. Lakiesitys koskee niitä leikkauksia, jotka tehdään julkisella rahalla.

Tuija Kumpulainen:
Ensihoitoa ei ulkoisteta yksityisille toimijoille

8.1.2019 13.06
STM
Ensihoitoa ei olla ulkoistamassa, vaan se on viranomaistehtävä myös jatkossa. Tästä on liikkunut virheellisiä tietoja julkisuudessa, mm. Kauppalehdessä.

Paula Pyhälä-Liljeström:
Julkinen terveydenhuolto aloitti valmentautumaan Keski-Suomen liigaan – tavoitteena sarjamestaruus

4.12.2018 11.47
STM
Positiivinen asiakaskokemus, asiakaslähtöinen palvelu, korkea asiantuntemus – niillä pärjätään. Tulevaan otteluun voidaan valmistautua rauhallisin mielin, jos jäljellä oleva aika käytetään harjoitteluun ja pelitaktiikan viimeistelyyn.

Risto Raivio, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä:
Kerro minulle jotain hyvää – positiivisia yllätyksiä valinnanvapauskokeilusta

30.11.2018 9.41
STM
Valinnanvapauden ydin on asiakkaan palvelujen parantaminen. Julkisuudessa valinnanvapaus on kuitenkin muodostunut pitkittyneen kiistelyn aiheeksi ja kiistojen tuoksinassa on saattanut unohtua myös se kaikkein tärkein: sote-palvelut ja valinnanvapaus ovat asiakasta varten.

Vaasan henkilökohtaisen budjetin kokeilu
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu edellyttää uudenlaista ajattelua

9.11.2018 9.37
STM
Mitä tapahtuu, kun ikäihmisille ei valitakaan palveluja ennalta kaikkein tutuimmista palveluista, vaan palvelut räätälöidään entistä tarkemmin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. ”Aikaisemmin mahdottomilta tuntuneet palvelut voivatkin olla mahdollisia!”, kuvailee palveluohjaaja Ann-Christine Järf-Rex Vaasan henkilökohtaisen budjetin kokeilua.

Miina-Maria Kivelä:
Valinnanvapauskokeilu kannustaa terveysasemia kehittämään omaa toimintaansa

2.11.2018 10.22
STM
Valinnanvapauskokeilun myötä asiakaslähtöisyys on otettu suurennuslasin alle Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (Jyte). Vuonna 2017 alkanut valinnanvapauskokeilu on haastanut Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja kehittämään omia toimintatapojaan.

Ministeri Annika Saarikko:
Valinnanvapauden palvelusetelikokeiluista saadaan arvokasta tietoa jatkokehittämiseen

26.10.2018 10.16
STM
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa yksi iso muutos suomalaisten kannalta on valinnan mahdollisuuksien lisääntyminen. Kokemusten kartuttamiseksi yhtä valinnanvapauden välinettä – palveluseteliä – on testattu kymmenessä maakunnassa keväästä 2017 lähtien. Kokeilualueiden asukkailla on ollut mahdollisuus testata valinnanvapautta itse.

Mia Käyhkö:
Palvelusetelillä toteutettavan henkilökohtaisen budjetoinnin kokemuksia Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa

4.10.2018 14.57
STM
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa muutosta, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet nostetaan yhä suurempaan rooliin palveluohjausprosessissa. Kokeilussa on noussut esiin, että muutos vaatii uudenlaista ajattelutapaa sekä asiakkailta että palveluohjauksesta vastaavilta työntekijöiltä.

Kirsi Varhila:
Asiakasseteli lisäisi yhdenvertaisuutta – huoli asiakkaiden valikoinnista on ylimitoitettu

11.9.2018 9.24
STM
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakassetelit on suunniteltu osaksi tulevaa sote-mallia ja valinnanvapautta. Ne vahvistaisivat asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa ja olisivat monessa mielessä nykyisiä palveluseteleitä asiakaslähtöisempi väline. Huoli siitä, että palvelujen tuottajat alkaisivat valikoida asiakassetelin saaneita asiakkaita, on ylimitoitettu.

Maria Kaisa Aula:
Lapsi keskiöön – tuki arkeen!

10.9.2018 9.57
STM
LAPE-työssä on tehty muutosta monella tasolla, mm. raivattu esteitä monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja tietojen jakamisen tieltä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muutostyö jatkuu myös vuonna 2019.

Raija Volk:
Ruotsin sote-malli ei ratkaissut kaikkia pulmia – mitä voimme tehdä Suomessa paremmin?

8.9.2018 11.02
STM
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nousseet Ruotsissa vilkkaan keskustelun kohteeksi valtiopäivävaalien kynnyksellä. Ruotsin mallia on tarkasteltu huolellisesti myös Suomessa ja naapurimme valinnanvapauskokemukset on hyödynnetty sote-valmistelussa. Suomeen halutaan rakentaa yhtenäinen järjestelmä, jossa vertailutietoa käytetään tehokkaasti ja jossa maakunnat ja valtio muodostavat tiiviin kumppanuuden.

Marita Korhonen:
Sosiaaliohjaus täydentää asiakkaan kokonaisvaltaisen huomioimisen sote-keskuksissa

20.8.2018 14.33
STM
Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä
Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa on tarjottu sosiaaliohjausta osana sote-keskusten vastaanottopalveluita. Uudenlaista toimintatapaa on kokeiltu vuoden ajan julkisilla terveysasemilla ja kokeiluun kuuluvilla yksityisten palveluntuottajien terveysasemilla.

Sinikka Salo ja Hannele Ilomäki:
Maakunta- ja sote-uudistus on toteutettava yhdenvertaisesti – Pohjois-Savo näyttää esimerkkiä

16.8.2018 14.52
STM
Kielelliset oikeudet ovat olennainen osa maakunta- ja sote-uudistusta. Viittomakieli on usean tuhannen ihmisen arjen kommunikointitapa. Onkin tärkeää, että kuurot viittomakieliset saavat riittävästi tietoa uudistuksesta.