Kunnat palveluiden tuottajina -erillisselvitys

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Kuntien roolia palveluiden tuottajana tarkasteltiin erillisessä selvityksessä.

Selvityksessä tarkasteltiin kuntien palvelujen tuottamisen oikeudellisia reunaehtoja, vaihtoehtoja erilaisiksi malleiksi sekä niiden mahdollisia vaikutuksia.

Selvityksessä punnittiin erilaisten mallien vaikutuksia palveluintegraatioon ja eri palveluntuottajien toimintaan. Lisäksi tarkasteltiin eri mallien vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen, kuten yhdenvertaisuuteen ja palvelujen saatavuuteen.

Selvitystyö käynnistyi kesällä 2019 esiselvityksenä, jossa kysyttiin kuntien omia näkemyksiä palvelujen tuottamisesta. Kuntien näkemyksiä tarkennettiin selvitysluonnoksen kommenttikierroksella syksyllä 2019.

Selvityksen loppuraportti

Lue lisää