Vaikutukset kuntien rahoitukseen ja omaisuuteen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja tätä myötä niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. 

Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotetaan valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntalaisten ansiotuloverotuksen taso säilyy käytännössä ennallaan.

Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

Nykyinen kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä edellyttää uudistamista rahoituksen siirron myötä. Nykyisen valtionosuusjärjestelmän perusrakenteeseen ja kriteereihin ei tehdä merkittäviä muutoksia. 

Tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus) tehdään muutoksia, koska kuntien verotuloista poistuu merkittävä osa. 

Lisäksi suurten kuntakohtaisten taloudellisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään sisällytetään muutostasauselementtejä.

Omaisuusjärjestelyt turvaavat palvelujen jatkuvuuden

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kuntayhtymät siirtyvät hyvinvointialueille varoineen ja velkoineen. Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille. Hyvinvointialue vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi.

Lisätietoja

Markku Nissinen, finanssineuvos, VM, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi (kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä)
Unna Heimberg, finanssiasiantuntija, VM, puh. 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi (kuntien rahoitus)
Pasi Leppänen, neuvotteleva virkamies, VM, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi (omaisuus)
Mervi Kuittinen, hallitusneuvos, VM, puh. 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi (omaisuus)
Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos, VM, puh. 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi (omaisuus)