Vaikutukset kuntien rahoitukseen ja omaisuuteen

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta maakunnille, kuntien tuloja on vastaavasti siirrettävä valtiolle, joka rahoittaa maakuntien toimintaa. Rahoituksen siirtoa valmistellaan edellisellä vaalikaudella ehdotetun ja eduskunnan perustuslakivaliokunnassa käsitellyn mallin perusteella.

Rahoituksen siirto on tarkoitus toteuttaa vähentämällä kunnilta valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotettaisiin valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.

Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

Nykyinen valtionosuusjärjestelmä vaatii uudistamista rahoituksen siirron myötä.

Myös valtionosuusjärjestelmän uudistamista valmistellaan lähtökohtaisesti edellisellä vaalikaudella ehdotetun ja eduskunnan perustuslakivaliokunnassa käsitellyn mallin perusteella. Nykyisen valtionosuusjärjestelmän perusrakenteeseen ja kriteereihin ei esitetä merkittäviä muutoksia. 

Sen sijaan tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus) on tehtävä suurempia muutoksia, koska merkittävä osa verotuloista siirtyy maakuntien rahoitukseen eikä järjestelmä näin enää toimi tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi suurten kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään on otettava muutostasauselementtejä.

Omaisuusjärjestelyt turvaavat palvelujen jatkuvuuden

Omaisuusjärjestelyissä valmistelun lähtökohtana on pääpiirteittäin edellisen vaalikauden ehdotusta vastaava malli, jossa

  • sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kuntayhtymät siirtyisivät maakunnille varoineen ja velkoineen
  • kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus ja sopimukset siirtyisivät maakunnille
  • maakunta vuokraisi kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi.

Ratkaisut eivät saa johtaa kokonaisveroasteen nousuun, ja uudistuksen avulla on voitava hallita kustannusten kasvua. Tavoitteena on myös paikallisten olosuhteiden huomioiminen.

Lisätietoja

finanssineuvos Markku Nissinen, VM, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)vm.fi (rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä)
neuvotteleva virkamies Ville Salonen, VM, puh. 02955 30388, ville.salonen(at)vm.fi (rahoitus ja valtionosuusjärjestelmä)
neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, VM, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
hallitusneuvos Mervi Kuittinen, VM, puh. 02955 30445, mervi.kuittinen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Ville Koponen, VM, puh. 02955 30504, ville.koponen(at)vm.fi