Kuntien tasauselementit

Sote-siirron muutosrajoittimen lisäksi suuria kuntakohtaisia muutoksia aiotaan tasata porrastetulla siirtymäkaudella sekä sen jälkeen toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella. Tämän lisäksi verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen tehtävät muutokset pienentävät omalta osaltaan suuria kuntakohtaisia muutoksia.

Sote-uudistuksen voimaantulovuonna kunnan talouden tasapainotilan muutos rajataan nollaan eli tasapaino (tasapainotilalla tarkoitetaan vuosikatetta poistojen jälkeen) pysyy uudistusta edeltävällä tasolla. Voimaantulovuoden muutos on kuitenkin kaikille kunnille noin 5 euroa asukasta kohden laskettuna positiivinen, mikä johtuu siitä, että kuntien rahoitusosuus lääkärihelikopteritoiminnasta lakkaa.

Siirtymätasauksen määrää on tarkoitus alentaa vuosittain siten, että muutos rajataan +/- 25 euroon/asukas per vuosi. Viidentenä vuonna muutos on enintään +/- 100 euroa/asukas, joka jää toistaiseksi pysyvänä voimaan. Näin uudistuksesta aiheutuva kunnan tasapainotilan muutos on pysyvästi enintään +/- 100 euroa/asukas, mikä ei ylitä yhdenkään kunnan yhden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa vastaavaa määrää.

Uudistuksen voimaantulon jälkeen kuntien talouden tilaan vaikuttaa merkittävästi kunnan talouden tila ennen uudistusta. Siirtymätasauksella ei muuteta kuntien uudistusta edeltävää tasapainotilannetta. Uudistuksella ei myöskään kateta kuntien aikaisemmin kertynyttä alijäämää.