Kuntoutus

Kuntoutuksen valmisteluryhmän tehtävänä oli arvioida ja esittää vaihtoehdot, joilla nykyisin Kelan järjestämä ja korvaama vaativa lääkinnällinen kuntoutus olisi mahdollista järjestää/korvata ja rahoittaa jatkossa. 
Vaihtoehtoisina tapoina oli huomioitava ainakin seuraavat:

  1. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja/tai kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen Kelan lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden piirissä;
  2. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja/tai kuntoutuspsykoterapian säilyttäminen Kelan lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden piirissä siten, että hyvinvointialueet osallistuisivat palvelujen rahoitukseen; sekä
  3. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja/tai kuntoutuspsykoterapian siirtäminen hyvinvointialueiden järjestämis- ja rahoitusvastuulle. 

Valmistelutyöryhmän muistioita: