Kustannusten ja tulojen irrottaminen kunnista

Sote-uudistuksen myötä yli puolet (noin 57 %) – arviolta noin 19,1 miljardia euroa vuoden 2020 tasossa – kuntien käyttötalouden kustannuksista siirtyy sote-maakuntiin, kun kuntien lakisääteiset tehtävät vähenevät merkittävästi.

Koska valtio ottaa vastuun sote-maakuntien rahoittamisesta, siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaava määrä kuntatalouden tuloja koko maan tasolla siirretään maakuntien rahoitukseen kokonaisveroasteen nousun estämiseksi.

Tällä hetkellä arviona on, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä maakuntien rahoitukseen siirtyvä määräon noin 4,85 miljardia euroa. Veromenetysten korvauksista siirtyy yhteensä noin 1,6 miljardia euroa. Tämän lisäksi kunnilta sote-maakuntiin siirtysy 12,1 miljardia euroa kunnallisveroa sekä kolmasosa kuntien yhteisöveron tuotosta (0,55 mrd. euroa). Kunnallisveron siirto toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosenttia 12,63 prosenttiyksiköllä (tämänhetkinen arvio).

Kustannusten ja tulojen siirto on koko maan tasolla kustannusneutraali. Sen sijaan kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulot voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Kuntakohtaisia eroja kuitenkin rajoitetaan valtionosuusjärjestelmään esitettävillä muutoksilla.