22 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäjää

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Etelä-Savon hyvinvointialue
 • Helsingin kaupunki
 • Itä-Uusimaan hyvinvointialue
 • Kainuun hyvinvointialue
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 • Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Keski-Uusimaan hyvinvointialue
 • Kymenlaakson hyvinvointialue
 • Lapin hyvinvointialue
 • Länsi-Uusimaan hyvinvointialue
 • Satakunnan hyvinvointialue
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Vantaa-Keravan hyvinvointialue
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista laissa erikseen säädettäisiin tai joista sovittaisiin HUS-järjestämissopimuksessa.

Nimi muuttuu maakunnaksi, kun esimerkiksi aluekehitystehtävät siirtyvät niille.

Uusi rakenne määrittää maakuntajaon ja toimii muiden viranomaisten aluejaon pohjana pl. Uusimaa.