Lääkekorvaukset 

Lääkekorvauksien valmisteluryhmän tehtävänä oli selvittää seuraavat vaihtoehdot ja esittää kunkin järjestämis- ja korvaamistavan osalta edellytykset, edut ja haitat mahdollisimman kattavasti:

  1. lääkekorvausjärjestelmän säilyttäminen Kelan toimeenpanemana ja valtion rahoitusosuuden siirto hyvinvointialueiden vastuulle, 
  2. lääkekorvausjärjestelmän lakkauttaminen, järjestämisvastuun siirtäminen hyvinvointialueiden vastuulle.

Valmisteluryhmän muistioita: