Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait

Eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) ja presidentti Niinistö on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Osa säännöksistä tulee voimaan 1.3.2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Keskeiset lait

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen

Voimaantulo ja toimeenpano

Maakunta- ja hyvinvointialuejako

Maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen

Maakuntien rahoitus

Kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

Lisäksi lainsäädäntöön esitetään muutoksia yli 100 muuhun lakiin hallituksen esityksellä HE 56/2021. Nämä muutokset ovat lähinnä teknisiä muutoksia järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. Tämä hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä.

Lisätietoja

Erkki Papunen, hallitusneuvos, STM, 0295 163 298, etunimi.sukunimi(at)gov.fi