Lainsäädäntö valmistellaan ministeriöiden yhteistyönä

Uudistusta varten valmistellaan muutoksia lainsäädäntöön. Sote-uudistuksen valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa sote-uudistuksen johtoryhmä. Valmistelu tehdään valtioneuvoston yhteistyönä eri ministeriöissä.

Sote-uudistuksessa valmistellaan noin 40 lakia, joista merkittävimpiä ovat

  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
  • pelastustoimen järjestäminen
  • maakuntajako
  • maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen
  • maakuntien rahoitus
  • kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

Lisäksi uudistukseen liittyy noin 100 muuta lakia, joihin tarvitaan muutoksia.

Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Parlamentaarisesta työskentelystä vastaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 0295 163 463, etunimi.sukunimi(at)stm.fi