Lakiluonnos 15.6.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston sote-uudistusta koskevaksi hallituksen esitykseksi 15.6.-25.9.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyysivät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta. Myös muut kuin jakelussa mainitut ovat voineet antaa lausunnon. Lausuntopyyntöön vastattiin sähköisellä kyselyllä.

Lausuntoyhteenveto

Lausuntoyhteenveto julkaistiin 21.10.2020

Lausuntopyynnön materiaalit

Tiedote, tiivistelmä ja yleisesittelydiat

Valmisteluaineistot