Sote-maakuntien rahoituksen valmistelun lähtökohtia

Hallitusohjelman mukaan sote-maakuntien rahoitus perustuu valtion rahoitukseen. Maakuntien verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti.

Sote-maakunnat päättävät itsehallintonsa nojalla rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. Maakuntien väliset erot palvelutarpeissa ja järjestämisen olosuhteissa otetaan huomioon valtion rahoituksen määräytymistekijöissä.

Rahoituksen on turvattava perustuslain edellyttämällä tavalla riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä tavoitteena on myös kustannusten kasvun hillintä. Rahoitusmallin on siten sisällettävä kannusteet kustannusten kasvun hallintaan. Tällä turvataan osaltaan julkisen talouden kestävyyttä.

Rahoitus tarkistetaan vuosittain

Sote-maakuntien rahoituksen taso tarkistetetaan vuosittain. Maakuntien itsehallinnollisen päätöksenteon ja pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että rahoitus on maakuntien ennakoitavissa. Tämä otetaan huomioon valmisteltavassa mallissa. Samalla pohditaan maakunnille kannusteita kehittää ja uudistaa toimintaa ja palveluja.

Sote-maakuntien talouden ohjaus

Sote-maakuntien talous muodostaa jatkossa merkittävän osan julkisesta taloudesta. Suunnitteilla on valtion ja maakunnan välinen vuosittainen ohjaus- ja arviointiprosessi. Sen tarkoituksena on arvioida rahoituksen riittävyyttä ja rahoituslain kriteerien toimivuutta. Sen avulla tunnistetaan ennakoivasti toimintaympäristössä tapahtuvia, sekä paikallisia että valtakunnallisia muutoksia.

Hyvän ennakoinnin avulla palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen on mahdollista taloudellisen tasapainon säilyttämiseksi.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Miikka Vähänen, VM, puh. 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Jenni Jaakkola, VM, puh. 02955 30493, jenni.jaakkola(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, STM, p. 0295 163044, antti.vaisanen(at)stm.fi