Matkakorvaukset

Matkojen korvaamisen valmisteluryhmän tehtävänä oli kartoittaa vaihtoehdot, joilla nykyisin sairausvakuutuksesta korvattavat vakuutettujen terveydenhuoltoon tekemät matkat olisi  mahdollista järjestää ja korvata jatkossa. Vaihtoehdoista tuli esittää kunkin järjestämis- ja korvaamistavan edellytykset, edut ja haitat mahdollisimman kattavasti. Vaihtoehtoisina järjestämistapoina tulisi ottaa huomioon

  1. matkojen korvaamisen säilyttäminen Kelan korvaamina, 
  2. matkojen korvaamisen siirtäminen hyvinvointialueiden vastuulle, ja 
  3. onko mahdollista esittää kahdelle edelliselle tavalle vaihtoehtoinen matkojen korvaamis- ja järjestämistapa. 

Valmistelutyöryhmän taustamateriaali: