Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin.

Hyvinvointialueen toiminta käsittää hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan lisäksi muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Hyvinvointialueen tehtävät ja toimiala

Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä (hyvinvointialueen rajattu yleinen toimiala). Hyvinvointialueen itselleen ottamia tehtäviä voivat olla ainakin lakisääteisiin tehtäviin liittyvä kansainvälinen toiminta sekä hyvinvointialueiden keskinäinen edunvalvonta. Hyvinvointialueen itselleen ottaman tehtävän hoitaminen ei saa vaarantaa laajuudeltaan sen lakisääteisten tehtävien hoitamista.

Hyvinvointialue voi alueellaan tai yhdessä toisen hyvinvointialueen kanssa myös tämän hyvinvointialueen alueella harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädetään myös hyvinvointialueen toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Tehtäväsiirrot kuntien ja hyvinvointialueiden välillä

Hyvinvointialue voi hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella hyvinvointialueen hoidettaviksi kunnista siirretyt kuntien vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle rahoituksen ja jotka liittyvät hyvinvointialueen tehtäväalaan.

Hyvinvointialue voi myös sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla on hyvinvointialueen arvion mukaan riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminta

Hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja hyvinvointiyhtymä.

Hyvinvointiyhtymä voi toimia vain tukipalvelujen tuottamiseen liittyvissä tehtävissä. Hyvinvointiyhtymälle ei voida siirtää järjestämisvastuuta.

Hyvinvointialueet ja niiden Y-tunnukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavia hyvinvointialueita on yhteensä 21.

 1. Varsinais-Suomen hyvinvointialue 3221065-1
 2. Satakunnan hyvinvointialue 3221304-3
 3. Kanta-Hämeen hyvinvointialue 3221307-8
 4. Pirkanmaan hyvinvointialue 3221308-6
 5. Päijät-Hämeen hyvinvointialue 3221309-4
 6. Kymenlaakson hyvinvointialue 3221311-5
 7. Etelä-Karjalan hyvinvointialue 3221313-1
 8. Etelä-Savon hyvinvointialue 3221315-8
 9. Pohjois-Savon hyvinvointialue 3221316-6
 10. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 3221317-4
 11. Keski-Suomen hyvinvointialue 3221318-2
 12. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 3221323-8
 13. Pohjanmaan hyvinvointialue 3221324-6
 14. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 3221325-4
 15. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 3221326-2
 16. Kainuun hyvinvointialue 3221331-8
 17. Lapin hyvinvointialue 3221332-6
 18. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 3221339-3
 19. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 3221340-6
 20. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 3221347-3
 21. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 3221356-1

Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, VM, puh. 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi
finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi (perustaminen)
erityisasiantuntija Antto Korhonen, puh. 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi 
(perustaminen)