Mikä on sote-maakunta?

Sote-maakunta on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Sote-maakunta tytäryhteisöineen muodostaa sote-maakuntakonsernin.

Sote-maakunnan toiminta käsittää sote-maakunnan ja sote-maakuntakonsernin toiminnan lisäksi muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Sote-maakunnan tehtävät ja toimiala

Sote-maakunta järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Sote-maakunnan lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Sote-maakunta voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä (sote-maakunnan rajattu yleinen toimiala). Sote-maakunnan itselleen ottamia tehtäviä voivat olla ainakin lakisääteisiin tehtäviin liittyvä kansainvälinen toiminta sekä maakuntien keskinäinen edunvalvonta. Sote-maakunnan itselleen ottaman tehtävän hoitaminen ei saa vaarantaa laajuudeltaan sen lakisääteisten tehtävien hoitamista.

Sote-maakunta voi harjoittaa alueellaan vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Sote-maakuntalaissa säädetään myös sote-maakunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Tehtäväsiirrot kuntien ja sote-maakuntien välillä

Sote-maakunta voi hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella sote-maakunnan hoidettaviksi kunnista siirretyt kuntien vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet sote-maakunnalle rahoituksen ja jotka liittyvät sote-maakunnan tehtäväalaan.

Sote-maakunta voi myös sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla on sote-maakunnan arvion mukaan riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen.

Sote-maakuntien yhteistoiminta

Sote-maakunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Sote-maakuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja sote-maakuntayhtymä.

Sote-maakuntayhtymä on mahdollinen vain tukipalvelujen tuottamiseen liittyvissä tehtävissä. Sote-maakuntayhtymälle ei voida siirtää järjestämisvastuuta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, VM, puh. 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi
finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi (perustaminen)
erityisasiantuntija Antto Korhonen, puh. 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi 
(perustaminen)