Monikanavarahoitus

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan valmistellaan erillisinä asioina parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen osana sote-uudistusta. Kirjaus on osa hallitusohjelman oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa Suomea koskevaa kohtaa 3.6, jossa yhtenä tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmää ja käynnistää uudistushankkeita.  

Hallitus on käynnistänyt pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisen sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteensovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Sote-uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden tehtäväksi.

Lisätietoja

Kaisu Harju-Kolkka, asiantuntija, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, p. 0295 163 245
Liisa Siika-aho, johtaja, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, p. 0295 163 085