Valtionavustushaku ruotsinkielisten ja saamenkielisten palveluiden kehittämisen tukemiseen tai kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen koordinoimiseen

Hakuaika on 16.12.2021-10.1.2022 ja päätökset tehdään vuoden 2022 alussa. Avustushaun pohjana on hallituksen esitykseen (HE 241/2020) sisältyvä laki, jonka mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tehtävänä on tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä koko maassa. Lapin hyvinvointialueen tehtävänä on tukea saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä koko maassa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa kaksikielisten hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus, jolla turvataan ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa kyseisen yhteistyösopimuksen laatimisen koordinoimisesta.

Valtionavustuksen hakijoina voivat olla säädösten mukaan Lapin, Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Lisätietoja:

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, etunimi.sukunimi(at)gov.fi